تصاویر زیبا و جذاب از طبیعت


تصاویر زیبا و جذاب از طبیعت


تصاویر زیبا و جذاب از طبیعت

The post تصاویر زیبا و جذاب از طبیعت appeared first on جذاب.

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا


تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا


تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس مناظر طبیعی

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس باکیفیت طبیعت

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس درختان پرشکوفه

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس طبیعت بهاری

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس دشت پرگل

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس شکوفه های بهاری

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس رعد و برق

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکس بکگراند طبیعت

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 عکسهای کامپیوتری طبیعت

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

 زیباترین عکسهای طبیعت

عکسهای تماشایی از طبیعت زیبا

 

تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا -www.jazzaab.ir

The post تصاویر تماشایی از طبیعت زیبا appeared first on جذاب.

تصاویر رویایی و زیبا از طبیعت


تصاویر رویایی و زیبا از طبیعت


تصاویر رویایی و زیبا از طبیعت

The post تصاویر رویایی و زیبا از طبیعت appeared first on جذاب.

عکس های جذاب از طبیعت بهاری


عکس های جذاب از طبیعت بهاری


عکس های جذاب از طبیعت بهاری

The post عکس های جذاب از طبیعت بهاری appeared first on جذاب.

تصاویر زیبا از شکوفه های بهاری !!


تصاویر زیبا از شکوفه های بهاری !!


تصاویر زیبا از شکوفه های بهاری !!

The post تصاویر زیبا از شکوفه های بهاری !! appeared first on جذاب.

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار


تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار


تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار

به گزارش جذاب به نقل از مهر، این عکاس انگلیسی که "شارون جان- استون" نام دارد با استفاده از لنزهای ماکرو، فلاشها و جلوه های ویژه ای چون ژل های رنگی پس زمینه توانسته است این تصاویر تماشایی را تهیه کند.براساس گزارش دیلی میل، جان- استون از یک دوربین کانن ۷D، لنزهای ماکرو کانن ۶۰ میلیمتری EFS و فلاش Lite MT-24EX کانن ماکرو توئین برای شکار این لحظات استفاده کرده است.


تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار-www.jazzaab.ir

 
 

The post تصاویر: قطرات آب سوار بر قاصدکهای بهار appeared first on جذاب.