تصاویر زیبا از آبشار رویایی گلهای ویستریا


تصاویر زیبا از آبشار رویایی گلهای ویستریا


تصاویر زیبا از آبشار رویایی گلهای ویستریا

ویستریا گیاهی است بسیار زیبا و گلدار از خانواده گیاهان موسوم به لوبیاییان که بومی شرق امریکا، ژاپن و چین و کره بوده و از محبوب ترین گیاهان تزئینی محسوب می شود.

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

 

آبشار رویایی گلهای ویستریا , تصاویر آبشار رویایی گلهای ویستریا

در فصل بهار و تابستان زینت بخش خانه ها، باغ ها، بام ها، نرده های خانه، ناقوس ها و … است.

زیباترین رنگ آن بنفش است که اگر بدرستی جاسازی شود، مانند آنچه در تصویر می بینید، آبشاری رویایی به وجود می آورد.

 

منبع: لایو جورنال – khabaronline.ir

 

زیباترین ابرهای ترسناک! +تصاویر – جذاب


زیباترین ابرهای ترسناک! +تصاویر – جذاب


زیباترین ابرهای ترسناک! +تصاویر – جذاب

مجموعه تصویری که مشاهده می کنید حاصل چهار سال جستجو برای گرفتن تصاویر بدیع از گردبادها در امریکاست.

 

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

  اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

زیباترین ابرهای ترسناک

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 

 اخبار,زیباترین ابرهای ترسناک

 

منبع:khabaronline.ir