تصاویری جالب از منجمد شدن آبشار نیاگارا


تصاویری جالب از منجمد شدن آبشار نیاگارا


تصاویری جالب از منجمد شدن آبشار نیاگارا

در اثر سرمای شدید در آمریکا و کانادا آبشار نیاگارا در کانادا منجمد شده است.

در اینجا می توانید عکس ها و تصاویر زیبایی را که از آبشار نیاگارا یخ زده گرفته شده است ببینید. قبل از این تنها در سال های ۱۸۴۸ و ۱۹۱۱ یا ۱۹۱۲ در اثر سرما آبشار نیاگارا منجمد شده بود.

 

آبشار نیاگارا , عکس منجمد شدن آبشار نیاگارا

آبشار نیاگارا , عکس منجمد شدن آبشار نیاگارا

آبشار نیاگارا , عکس منجمد شدن آبشار نیاگارا

آبشار نیاگارا , عکس منجمد شدن آبشار نیاگارا