عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا


عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا


عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از زیبایی های طبیعت سراسر جهان

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس طبیعت

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

تصاویر منظره

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکسهای جالب طبیعت

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

عکس های سیاه و سفید از طبیعت زیبا

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی +تصاویر


ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی +تصاویر


ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی +تصاویر

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی +تصاویر

گاهی وقتی به آسمان نگاه می کنیم ابرها شکل های عجیب و حتی رویایی دارند. ابرها گاهی به شکل انسان ها، حیوانات ، اشیا یا پدیده های ماوراء الطبیعه در پهنه آسمان خودنمایی می کنند.

هنگام مشاهده چنین تصاویری از ابرها باید فورا از آنها عکس گرفت زیرا با وزش باد این تصاویر برق آسا تغییر کرده یا از بین می روند.

در این گزارش تصویری ۱۵ عکس از ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی را انتخاب کرده ایم.

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

ابرهایی به شکل های عجیب و رویایی

 جام جم آنلاین