آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)


آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)


آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)

آبشار های بسیار زیبای جهان

۱۵ آبشار فوق زیبای جهان عبارتند از :آبشار دی تیان در ویتنام،آبشار کایتور در گویان،آبشار یوسیمیتی در کالیفرنیا، ابشار آنجل در ونزوئلا ، آبشار سلجی لند در ایسلند ، آبشار راین سوئیس ، آبشار جاگ هند ،آبشار پلاتیوز در کرواسی ،‌ابشار ویکتوریا در زامبیا، آبشار گولفوس ایسلند، آبشار ایگوآز در آرژانتین، آبشار نیاگارا در نیویورک، آبشار دتیفوس ایسلند، آبشار ساترلند نیوزیلند و آبشار اسکگوافوس ایسلند.

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار آنجل در ونزوئلا، ۳۲۱۲ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار دتیان ویتنام، ۱۹۷ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار کایتور، گویان، ۷۴۱ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار یوسیمیتی، کالیفرنیا، ۲۴۲۵ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار سلجالان در ایسلند، ۲۰۰ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار راین سوئیس ۷۵ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار جاگ، هند، ۸۳۰ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار ویکتوریا، زامبیا و زیمبابوه،۳۵۵ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار پلتویس، کرواسی، ۲۵۵ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار گولفوس، ایسلند،۱۰۵ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار ایگوآزو، آرژانتین و برزیل، ۲۶۹ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار نیاگارا، نیویورک و انتاریو، ۱۶۷ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار دتیفوس، ایسلند،۱۴۴ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار اسکگوافوس، ایسلند، ۱۹۷ پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

ساترلند فالز، نیوزیلند، ۸۱۴ پا

 

بیتوته