درباره نبرد ساسانیان با ترکان در قرن ششم


درباره نبرد ساسانیان با ترکان در قرن ششم


درباره نبرد ساسانیان با ترکان در قرن ششم

درباره نبرد ساسانیان با ترکان در قرن ششم

درباره نبرد ساسانیان با ترکان در قرن ششم

 در طول دوران مختلف جنگ های زیادی بین ساسانیان و اقوام مختلف روی داده است که نام آن ها نیز در تاریخ ماندگار شده است. جنگهای بین ایران و ترکان به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست جنگها، جنگ بین ترکان آسیای میانه و ساسانیان است.بخش دوم جنگها، جنگ بین امپراتوری عثمانی و چند سلسلهٔ مختلف ایرانی است.

 

در این مطلب به قسمت اول جنگ های ایران با ترکان می پردازیم.در سال ۵۶۲ میلادی هیاطله یا (هپتالیان) به دست انوشیروان سقوط کرده و از بین رفت. در پیکارهایی که بعد از آن بین ایران و ترکان در گرفت، قسمتهایی از سرزمین هیاطله بدست ایران و قسمت‌هایی از آن به دست ترکان افتاد.

 

در همین زمان ترکان پس از تصرف سرزمین‌های واقع در شمال ایران، به راه‌های بازرگانی مهمی دست یافتند و سرزمین سغد را نیز به متصرفه‌های خویش ملحق کردند.پس از سقوط هپتالیان، ترکان نه تنها قدرت سیاسی، بلکه نیروی اقتصادی بزرگی نیز بدست آوردند. قسمت‌های مهمی از راه ابریشم که از شرق به غرب می‌گذشت، از این پس در اختیار ترکان قرار گرفت.

 

این راه از سرزمین کاشغر و ناحیهٔ شاپورگان تا جنوب آسیای میانه کشیده شده بود سپس راه ابریشم به خراسان می‌پیوست و از داخل ایران رد می‌شد. ترکان خواستار این بودند که با بیزانس وارد معامله شوند. حمل ابریشم ار راه شمال دریای خزر و قفقاز بسیار گران و همراه با مخاطره بود، بنابراین چارهٔ کار در این بود که خاقان ترک با شاهنشاه ایران کنار بیاید. ترکان در زمان انوشیروان با شاه ایران به توافق نرسیدند.

 

ایستمی خان ترک، در زمان انوشیروان به ایران خبر اعلان جنگ داد ولی مواضع و استحکاماتی که ایرانیان در سدهٔ قرن پنجم برابر هیاطله (هپتالیان) پدید آورده بودند، در نظر ترکان غیر قابل گذر می‌نمود، از این رو حمله ترکان متوقف ماند. برای بوجود آوردن دگرگونی‌های اقتصادی و رهایی از اقتصاد شبانی، برای ترکان چاره‌ای جز این نبود

 

که به ایران حمله برند و راه ابریشم را به تصرف درآورند. در سال ۵۸۸ میلادی اتحاد بین بیزانس و ترکان حاصل شد و ترکان آمادهٔ جنگ با ایران شدند.

 

نخستین جنگ ایران و ترکان

(پیروزی قطعی ساسانیان و تصرف بلخ و هرات)

نخستین جنگ بین ایران و ترک به جنگی گفته می‌شود که در سال ۵۸۸ میلادی، بین ساسانیان و خاقانات ترک رخ داد.در سال ۵۸۸ میلادی هرمز چهارم به پادشاهی رسید که در همین زمان جنگ ایران با بیزانس در مرزهای غربی جریان داشت.در همین زمان لشکریان ترک و خزر به آران و ارمنستان حمله‌ور شدند.

 

در شرق نیز ساوه شاه فرمانروای ترکان و دایی هرمز چهارم به ایران حمله برد. پیاده نظام سپاه ایران، در برابر لشکر ترکان تاب مقاومت نیاورد که باعث آشفتگی در کشور شد.هرمز چهارم به سرعت بهرام چوبین سردار ایرانی خود  را که از مردم ری بود با دوازده هزار مرد به سوی ترکان فرستاد.

 

سپاه بهرام چوبین از راه رسید و بین سپاه او و ترکان جنگ در گرفت که در طی جنگ فرمانروای ترکان کشته شد و در پایان هم این جنگ با پیروزی ایران پایان پذیرفت.بهرام پس از پایان جنگ یکماه در هرات ماند و غنائم بدست آمده را میان شاهنشاه و سپاه خویش بخش کرد.در شاهنامه شرح این جنگ به تفصیل آمده‌است.

 

دومین جنگ ایران و ترکان

(پیروزی قطعی ساسانیان)

دوّمین جنگ ایران و ترکان در پی شورش مردم تخارستان و هیتالیان در سال ۶۱۹ میلادی در زمان خسرو پرویز و اتّحاد و حمایت بعدی ترکان با شورشیان درگرفت. سپهسالار ایران سمبات به نواحی ساحل راست تخارستان دو دفعه حمله کرد و هر چند در چندین محاربه پیروز گردید و غنایم فراوانی به دست آورد اما ظاهراً این نواحی دیگر از حکومت ساسانیان اطاعت نمی‌کردند. دربارهٔ نتایج این جنگ دو روایت متفاوت وجود دارد.

 

سبئوس تاریخدان ارمنی قرن هفتم چنین نوشته‌است،مردم تخارستان از نظر فرهنگی و اقتصادی با سغد و هند پیوستگی داشتند ولی ناگزیر تبعیت ایران را تحمل می‌کردند. کوشانیان و هیتالیان نیز از زمان انوشیروان استقلال خود را از دست داده‌بودند. از این رو به محض اینکه اختلاف و جنگ بین ایران و روم در گرفت در سرحدات شرق آتش عصیان شعله‌ور گشت و سپاه شورشیان علیه ایران دست به حمله زد.

 

خسرو پرویز مرزبان خویش سمبات بگراتونی از اهالی ارمنستان را فرا خواند و وی را مأمور کرد تا آتش فتنه و آشوب را در مرزهای شرقی ایران فرو نشاند. زمانی که سپهسالار ایران سمبات بگراتونی به هیتالیان حمله برد، تنها دو هزار نیرو در اختیار داشت اما با یک حملهٔ ناگهانی توانست شورش پادگان ابرشهر را که در خراسان و نزدیک نیشابور قرار داشت، درهم بشکند. سبئوس نوشته‌است

 

شورشیان چون یارای مقاومت در برابر سپاه او را نداشتند، دست یاری به سوی تون جبغو خان خان بزرگ خاقانات غربی ترک دراز کردند. تون جبغو خان به مدد آنان آمد و پادگان ایرانی مجبور به عقب‌نشینی شد. ترکان سپاه ایران را غافلگیر کردند اما سمبات توانست بگریزد و متعاقب آن ترکان به درون ایران حمله بردند و ری و اصفهان را غارت کردند اما چندی نگذشت که به دستور تون جبغو خان برگشتند.

 

مطالبی که سبئوس دربارهٔ علت عقب نشینی ترکان آورده‌است قانع کننده نمی‌رسد. مارکوارت نوشته‌است همین که ترکان برگشتند سمبات بار دیگر با سپاه خویش تا بلخ پیش تاخت، با وجود این نتوانست مواضع خود را در طخارستان محکم کند. ناگزیر به مرغاب بازگشت و به مرزبانی مرزهای شرقی ایرانی ساسانی پرداخت.بدین ترتیب تمام تخارستان از سلطهٔ ساسانیان خارج شد.

 

آنچه در کتاب‌ها آورده‌اند که تون جبغو خان، فارس را اشغال کرد به همین معنی می‌باشد. سپس تون جبغو خان، جنوب افغانستان را گرفت و به همین ترتیب تمام شمال و غرب پاکستان امروزی به تصرف ترک‌ها درآمد یا دست کم به ترک‌ها مطیع گردید. روایت سبئوس از آن لحاظ فوق‌العاده مهم می‌باشد که در آن اتحاد و قد علم کردن ترک‌ها را همراه هیتالیان مقیم شمال افغانستان علیه ایران ساسانی به وضاحت نشان داده شده‌است.

 

مارکوارت پژوهش مفصلی از روی روایت سبئوس انجام داده‌است.گرفتاری‌های خسرو پرویز شاه ساسانی و پیکارهای او در غرب با روم شرقی سبب شده‌بود که وی نتواند چنان که باید به اقدام‌های لازم در امور مرزهای شرقی دست زند. بدین روال میان سال‌های ۶۲۰ تا ۶۳۰ میلادی، مرزهای شرقی ایران بی‌دفاع ماند.

 

از طرفی دیگر عبدالحسین زرینکوب حکایت دیگری دربارهٔ این جنگ دارد او در کتاب تاریخ مردم ایران آورده‌است، پس از پیروزی‌های پی‌درپی و فتح مصر در سال ۶۱۷ میلادی حتی ولایات شرقی فلات ایران نیز که غالباً در هنگام درگیری با روم، دشواری‌هایی برای دولت‌ها پیش می‌آوردند، اشکال عمده‌ای نتوانستند ایجاد کنند.

 

سمبات باگراتونی سردار ارمنی ایران در این ایام یک سرکردهٔ هفتالی را که ظاهراً به تحریک خاقان ترک درین نواحی تاخت‌وتاز کرده بود به شدت مقهور نمود و حتی قسمتی از شمال غربی هند درین ایام مثل اوایل عهد ساسانی ناچار شد باز انقیاد ایران را گردن نهد.

 

سومین جنگ ایران و ترکان

( بی نتیجه ماندن نبرد به خاطر شکست ترکان در تفلیس وبستن قرارداد صلح میان طرفین)سومین جنگ ایران و ترکان به حملهٔ خاقانات غربی ترک در سال ۶۲۶ میلادی، به ایران در زمان خسرو پرویز گفته می‌شود.ترکان در زمان ساسانیان و به سال ۶۰۰ میلادی به دو خاقانات شرقی و غربی بخش شدند. خاقانات شرقی ترک با امپراتوری چین سر جنگ داشتند

 

و خاقانات غربی ترک راه پیکار با ایران را در پیش گرفتند. اندکی بعد رقابت و دشمنی میان دو خاقانات شرقی و غربی پدید آمد.امپراتوری چین که خاقانات شرقی را دشمنی خطرناک می‌شمرد، راه اتحاد با خاقانات غربی ترک را در پیش گرفت. بدین ترتیب اتحاد سه گانهٔ بزرگی، شامل امپراتوری چین، خاقانات غربی ترک و امپراتوری بیزانس بر ضد ایران پدید آمد.

 

چندی بعد خزران ساکن کرانه‌های ولگا و شمال دریای خزر نیز به سه دولت نامبرده پیوستند و اتحادی چهارگانه بر ضد شاهنشاهی ساسانی ترتیب دادند.دولت ساسانی نیز کوشید تا با اتحادی دیگر به مقابله دشمنان برخیزد. نخست با خاقانات شرقی ترک اتحاد کرد سپس به منظور جلوگیری از پیوستن اردوی ترکان و خزران به لشکریان بیزانس کوشید،

 

متحدی در قفقاز جستجو کند. این متحد، آوارها بودند که در شمال قفقاز می‌زیستند. بدین روال دو اتحاد بزرگ جهانی در زمان خسرو پرویز آخرین پادشاه مقتدر ساسانی، برضد یکدیگر تشکیل شد:اتحاد چهارگانهٔ امپراتوری چین، خاقانات غربی ترک، خزران و بیزانس.اتحاد سه‌گانهٔ ایران، آوارها و خاقانات شرقی ترک .

 

در سال ۶۲۶ میلادی خاقانات غربی ترک، جهت حمایت از بیزانس بطرف ایران حمله بردند. در این زمان جنگ شدیدی در جبهه‌های غرب ایران، بین خسرو پرویز و هراکلیوس در جریان بود.ترکان این بار توانستند با فرماندهی خان بزرگ تون جبغو خان، ضمن حملات مداوم و پی در پی خویش خطوط دفاعی دربند را شکسته و به سوی جلگه‌های قفقاز سرازیر شوند. استحکامات دربند دیوار سنگی بسیار بلندی بود که در زمان خسرو انوشیروان ساخته شد.

 

طول آن چهل کیلومتر و از کوهستان تا کرانهٔ دریای خزر امتداد داشت و خط دفاعی بسیار مستحکمی در برابر سواران مهاجم به شمار میامد.این دیوار که از تخته سنگ‌های بسیار بزرگ ساخته شده بود، هیجده تا بیست متر ارتفاع داشت. ۳۰ برج برفراز این دیوار قرار گرفته بود. دیوار سه دروازهٔ آهنی داشت که یک دروازهٔ آن به دریا گشوده می‌شد.بعد از سقوط دژ دربند که گذرناپذیر می‌نمود، ترکان توانستند آران (آلبانی قفقاز) را تصرف کنند.

 

در پی آران نوبت به گرجستان یا سرزمین ایبری رسید. ترکان و خزران شهر تفلیس (پایتخت گرجستان) را که از مراکز عمدهٔ بازرگانی به شمار می‌رفت، محاصره کردند. دیری نپائید که سپاه هراکلیوس امپراتور روم شرقی هم به اردوی ترکان و خزران پیوست. در پای دیوار تفلیس دیدار سران سه سپاه با شکوه فراوان برگزار شد.

 

در این حمله پادگان ایرانی شهر تفلیس، با دلاوری در برابر مهاجمان ایستادگی کرد. هراکلیوس با چهل هزار تن از سپاهیان روم، پای دیوار شهر تفلیس باقی‌ماند ولی تون جبغو خان به علت طولانی شدن مدت محاصره، فرزند خود بوری شاد را به فرماندهی ترکان گمارده و خود بازگشت. این محاصره دو ماه بطول انجامید. سرانجام مهاجمان ناگزیر تفلیس را رها کردند.

 

 

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا


برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا


برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا 

بزرگترین کارناوال دنیا در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود و افرادی که ماسک روی صورت دارند در این شهر به خیابان ها می آیند. ونیز منطقه رویایی کشور ایتالیا، مقصد شماره یک گردشگری قاره سبز به شمار می رود و سالانه میزبان صدها هزار گردشگر از سراسر جهان است. آبراهه های رویایی و منحصر به فرد این شهر تاریخی، تجربه قایق سواری و پیاده روی بی نظیری برای افراد به ارمغان می آورد.

 

فوریه هر سال، برای علاقمندان به گردشگری هیجانی فرصت ایده آل برای دیدن یکی از نقاط دیدنی اروپا به شمار می رود. توریست ها در جشنواره ای از رنگ، طرح و نقش که به مدت ۲ هفته در ونیز برگزار می شود، شرکت می کنند.میدان سن مارکوی ونیز همچون شانزلیزه پاریس،

 

میزبان علاقه مندان و گردشگران است. آن ها در فضایی رمانتیک با معماری چند صد ساله، خاطرات خود را توسط دوربین ها ثبت می کنند. هر ساله در میدان سن مارکوی ونیز و دیگر مناطق آن، کارناوال (شاد پیمایی) بزرگی از ماسک ها برگزار می شود.گزارش امروز گردشگری پارس ناز، شما را با گوشه هایی از این جشنواره جالب آشنا می کند.

 

داستان ونیز: روایت جزیره ای رویایی

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

در آسیا کشور مالدیو  مقصد عروس گردی و هندوستان، دیار شگفت انگیز قاره کهن به شمار می روند. در اروپا نیز پاریس و ونیز، پاتوق رمانتیک ها و عاشقان عکسبرداری نوستالژیک و هیجانی هستند. معماری کهن و جذاب در فضایی دیدنی، عاشقان گردشگری و علاقه مندان به سفرهای خاص را شیفته خود می کند.

 

این دو شهر گرچه در فهرست اولویت های شماره یک گردشگران قاره سبز قرار دارند، اما هر یک، فضایی خاص را در برابر دیدگان گردشگران و جهانگردان قرار می دهند. ونیز، جزیره ای در شمال ایتالیا و میان دریای آذریاتیک است.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

تصویر نقشه میدان سنت مارکوی ونیز که مراسم فستیوال سالانه در آنجا برگزار می شود.

 

ونیز مجموعه ای از جزایر کوچک است که توسط آبراهه هایی از هم جدا شده و تردد در این جزیره ها با قایق صورت می گیرد. کسانی که به این شهر رویایی سفر کرده اند، حتما با صحنه هایی مانند پارک قایق در کنار درب خانه ها و استفاده اهالی از آن ها برای رفت و آمد مواجه شده اند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

فضا و منظره های شهر ونیز، با هیچ جای دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. سابقه تاریخی این شهر به صدها سال پیش باز می گردد و با آن که امکانات مدرن گردشگری در پاریس را نمی توان در آن شاهد بود، اما هر ساله میلیون ها گردشگر از آن دیدن می کنند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

میدان سن مارکوی ونیز، یکی از دیدنی ترین میدان های اروپا و جهان است. این مکان به محل دفن مرقس، یکی از حواریون حضرت عیسی (ع) منتسب بودده و به همین خاطر به سن مارکو شهرت یافته است.

 

شکل عجیب ونیز و هم چنین تعداد آثار تاریخی و هنری همراه با معماری جذاب، سبب شده که این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بگیرد. وجود کارناوال سالانه ونیز نیز تاثیر بسیار زیادی در جذب گردشگر داشته است.کارناوال ونیز که یکی از معروف ترین و بزرگ ترین جشنواره های جهان به شمار می رود، قدمتی طولانی دارد. این مراسم به کارناوال ماسک ها هم شهرت دارد. در این مقاله جشن یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ماسک ها و جزایر ونیز

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

اگر فیلم «چشمان کاملا بسته» (Eyes Wide Shut) را دیده باشید، در سکانس هایی، از ماسک هایی استفاده می شود که نمونه اش را می توان در کارناوال ۱۴ روزه ونیز شاهد بود. جالب است بدانید که ماسک های دیده شده در فیلم، توسط هنرمندان ونیزی طراحی و ساخته شده بودند.

 

به غیر از ماسک های ونیزی، کریستال های این شهر نیز شهرت بسیاری دارند و طرز ساخت آن ها دیدنی است. یکی از سوغات می تواند همین کریستال ها باشد. البته باید بگوییم که آن ها قیمت بالایی دارند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

پرتاب ترقه ها بخشی از فستیوال ونیز است.

 

شهر ونیز هم سطح دریا بوده و ۱۱۸ جزیره را درون خود جای داده است. برخی از آن ها به وسیله پل متصل شده اند و بعضی دیگر جدا هستند. قسمت تاریخی ونیز که در مرکز شهر ونیز قرار دارد، به طور سنتی و از قدیم به شش قسمت تقسیم شده است.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

این مناطق شش گانه عبارتند از :

 

درسودورو، سانتا کروچه، سن پلو، سن مارکو، کانا رجو و کاستلو.

 

این مناطق در دو طرف کانال گراند یا کانال بزرگ قرار دارند که حدود ۱۵۰ کانال کوچکتر را به هم وصل می‌ کند. جزایر مهم دیگر که بخشی از ونیز به حساب می آیند عبارتند از:

 

مورانو که به خاطر هنر شیشه سازی معروف است.

بورانو که به خاطر توری بافی و همچنین خانه‌های رنگارنگ معروف است.

تورچلو که گفته می‌شود قدیمی ترین سکونت گاه این جزیره زیبا به شمار می رود.

لیدو که دارای دوازده کیلومتر طول بوده و به خاطر ساحل زیبا و آرامَش معروفیت زیادی دارد.

 

آب و هوای ونیز مدیترانه ای است و دمای آن در زمستان ها به حداقل ۳ درجه بالای صفر می‌ رسد. در تابستان ها رطوبت هوا بالاست و دما تا ۲۴ درجه افزایش پیدا می کند.در قسمت قدیمی شهر ونیز هیچ خودرویی مشاهده نمی شود و امکان استفاده از ماشین وجود ندارد. در حاشیه شهر که هتل ها و اقامتگاه های بسیاری وجود دارد، تردد خودرو و تاکسی انجام می شود.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

تصویر از مراسم فستیوال ونیز که هنرمندان به اجرای برنامه های نمایشی با آتش مشغول هستند.

 

در داخل منطقه قدیمی ونیز، تردد با قایق و اتوبوس های آبی صورت می گیرد. آن ها با چند یورو گردشگران را در سراسر شهر می چرخانند.بالا آمدن آب دریا به‌ غیر از مد معمولی است؛ به این معنا که در ونیز به‌ ویژه در بهار و پاییز سطح آب به اندازه‌ای بالا می آید که رفت‌ و آمد را مختل می‌ کند و کوچه پس کوچه‌ های شهر پر از آب می‌ شود .

 

مد معمولی هنگامی که با طوفان و امواج همراه باشد، موجب بالا آمدن آب بیش از حد معمول می‌ شود که این مسئله در ونیز یک مسئله عادی به شمار می رود و همه به آن عادت دارند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

چیدمان عجیب و جالب در فستیوال سالانه ونیز ۲۰۱۶.

 

از سال ۲۰۰۳ به بعد، پروژه عظیم سد دریایی متحرک که در نوع خود بی‌ نظیر است، در دست اجرا بوده تا بدین‌ وسیله با پدیده بالا آمدن آب مبارزه شود.کارناوال ونیز، دارای درگاه اختصاصی است که به چند زبان اطلاع رسانی می شود. اینستاگرام آن نیز هر روز تصاویر جالبی در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

تصویر اینستا نوشته کانال اینستاگرامی فستیوال ونیز.

 

از ۲۲ بهمن ماه، کارناوال ونیز با حضور ده ها هزار نفر از مردم و گردشگران بین المللی، رسما کار خود را آغاز کرد. در این جشنواره، لباس های زیبا به سبک قدیمی و با ماسک های متفاوت، در معرض دید گردشگران قرار می گیرند.

 

میدان سنت مارکوی ونیز، محل تجمع هزاران نفری است که برای این مراسم خود را آماده می کنند. این کارناوال یکی از معروف ترین جشنواره های قدیمی جهان به شمار می رود و با نمایش و موسیقی هر سال در همین فصل آغاز به کار می کند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

تاریخ برگزاری کارناوال ونیز امروزی چیزی شبیه به مراسم چهار شنبه سوری ما ایرانیان است؛ چرا که تاریخ و روز دقیق و مشخصی ندارد. مراسم یاد شده در ماه فوریه و دو هفته قبل از روز ۴ شنبه خاکستر ( Mardi Gras یا Ash Wednesday ) آغاز شده و در روز سه شنبه – یعنی روز پایانی مراسم – به اوج خود می رسد ، این جشنواره ۱۴ روز به طول می انجامد.

 

کارناوال ونیزِ امروز ، از جشن سالیانه ی پیروزی دوک ویتاله میچی یه لی دوم ( Vitale Michieli ) بر اولریش دوم ( Ulrich ) دوم از تره ون ( Treven ) فرمانروای آکوئیلیا ( Aquileia ) در سال ۱۱۶۲ میلادی سرچشمه گرفته است .

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

داستان این جنگ از این قرار است که اولریش دوم و ۱۲ تن از همراهانش توطئه ای را علیه دولت آن زمان ونیز ترتیب داده بودند؛ توطئه ای که بر علیه استیلای جمهوری خواهان بر گرادو بود اما هیچ گاه به نتیجه ای نرسید؛ چرا که توسط دولت آن زمان دستگیر شدند .

 

بعد از دستگیری اولریش دوم، مذاکرتی انجام گرفت و تصمیم بر آن شد که او به صورت مشروط آزاد شود. قرار شد که اولریش دوم به صورت سالیانه به ونیز خراج پرداخت کند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

این خراج شامل ۱۲ قرص نان ، ۱۲ خوک و یک گاو نر بود . بعد از این ماجرا بود که کم کم رسمی در میان ونیزیان به نشانه محکومیت اولریش به وجود آمد و آن هم این بود که یک گاو نر و ۱۲ خوک را در مکانی که امروز با نام میدان سن مارکو ( Piazza San Marco ) می شناسیم، ذبح می کردند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

این ذبح درست در یک روز قبل از چهارشنبه ی توبه، یعنی روز سه شنبه ای با نام زیوبا گراسو ( Zioba Grasso ) انجام می شد تا یاد این پیروزی برای همیشه میان مردم زنده باشد.خود ایتالیایی ها نیز هر ساله به اشتیاق دیدن این مراسم به این شهر می آیند. به همین خاطر از چند ماه قبل، هتل های یک ستاره تا ۵ ستاره ونیز رزرو می شود و بازار گردشگری نیز داغ تر از قبل می گردد.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

کارناوال ونیز فستیوالی جهانی است که با ماسک های زیبا و بی نظیرش به شهرت جهانی دست یافته است. این جشنواره که در ابتدا مراسمی برای پیش از شروع دوره روزه داری بود، به معنای “خداحافظی با گوشت” است.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

گفته شده که نخستین کارناوال ونیز در سال ۱۱۶۲ میلادی یعنی بیش از ۹۰۰ سال پیش به مناسبت پاسداشت یکی از نبردهای پیروز مندانه برگزار گشته. حدود صد سال طول کشید تا رهبران شهر این کارناوال را رویدادی رسمی اعلام کنند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

سپس این مراسم رشد کرد و در قرن هجدهم زمانی که ونیز به عنوان پایتخت سرگرمی اروپا شهرت پیدا کرده بود، به نقطه اوج خود رسید. اما با حمله ناپلئون در سال ۱۷۹۷ روزهای شکوه این کارناوال به پایان رسید.ناپلئون باعث شد این جشنواره به مدت تقریبا دویست سال برگزار نشود. از سال ۱۹۷۹ میلادی بود که شهر ونیز برای تقویت توریسم، این کارناوال را با سبک دنیای کهن مجددا برگزار کرد.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

طبق روال هر سال مراسم ۲۰۱۷ نیز با رژه ی قایق های آذین بندی شده در کانال های ونیز آغاز شد. کارهای مختلف دیگر مانند آتش بازی، رویدادهای موسیقی ، انواع تردستی ها و… نیز ادامه پیدا کرد که بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

ماسک و کلاه های عجیب در مراسم فستیوال نهصد ساله ونیز ایتالیا.

 

در مراسم امسال ناوگان های کوچکی از قایق ها در کانال های ونیز به رژه پرداختند. آن ها حامل سر نشینانی بودند که با نقاب های مخصوص و جالبی صورتشان را پوشانده بودند. این قایق ها با خلاقیت های مردمان ونیز طراحی شده و هدفش آن است که هنر و خلاقیت مردمان ایتالیا را به دنیا نشان دهد. همچنین در پایان مراسم هر سال مسابقه ای با عنوان ”زیباترین نقاب“ برگزار می شود و به کسی که بهترین نقاب را زده باشد جوایزی اهدا می گردد.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

تصویر لباس های قدیمی در کارناوال ونیز همراه با ماسک های طلایی. افرادی که سوار بر قایق های چوبی در آبراهه های ونیز حرکت می کنند.

 

فستیوال ماسک های جذاب

در واقع این چرخش تاریخی چیزی است که کارناوال ونیز را از سایر جشن های معروف مثل کارناوال های ریودوژانیرو یا نیواورلئان متمایز می کند. برای این که کارناوال ونیز را به بهترین وجه درک کنید، باید اهمیت ماسک را بدانید.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

رژه افراد شرکت کننده در فستیوال ونیز ایتالیا در اطراف میدان سنت مارکو.

 

ماسک به شهروندان اجازه می داد بدون ترس از پیامدهای اجتماعی، رفتاری هیجان زده و خودسرانه داشته باشند و شخصیت های مختلفی را به خود بگیرند. این تغییر ظاهر فیزیکی، قضاوت در مورد کاراکتر صرفا بر اساس ماسک و لباس و نه بر اساس نقش های اجتماعی را ممکن می ساخت.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

رژه قایق ها در کارناوال ونیز.

 

در بالماسکه ایتالیا چند ماسک رایج وجود دارد:“بایوتا” رایج ترین ماسک است و قسمت بالای صورت، بینی و گونه ها را می پوشاند و اجازه می دهد فردی که این ماسک را زده، راحت غذا و نوشیدنی بخورد و صحبت کند. بایوتا هم در کارناوال و هم در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گرفت.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

ماسک بایوتا.

 

ماسک های “موره تا” خاستگاه فرانسوی دارند. موره تا به معنای “تیره” است و نشان دهنده زمینه ای رایج و رمزآلود طی ده روز کارناوال است. این ماسک زنانه بوده و با انحنا هایی نرم و ظریف صورت را می پوشاند.ماسک های “والتو” (معادل ایتالیایی “صورت”) یا “لاروا” (معادل لاتین “روح”) ساده ترین ماسک های روح هستند که تمام صورت را با رنگ سفید تزئین شده می پوشانند و یک ردا یا شنل به همراه خود دارند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

ترسناکترین ماسک این کارناوال “دکتر طاعون” است. طی دوره شیوع طاعون در قرن هفدهم، تصور می شد که بینی بلند منقار مانند، پالتو و دستکش سفید از انسان ها در برابر طاعون محافظت می کند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

ماسک دکتر طاعون.

 

این ماسک «Medico della peste» یا «The Plague Doctor» یا به فارسی دکتر طاعون نام دارد . از نظر طراحی، این ماسک شامل یک منقار طولانی بوده و یکی از عجیب ترین و خاص ترین ماسک های این کارناوال به شمار می رود.جالب اینجاست که این ماسک در ابتدا کاربردی کاملا بی ربط به کارناوال ونیز نداشته. این نقاب را در قرن ۱۷ یک پزشک فرانسوی با نام «Charles de Lorme» طراحی کرد .

 

این طراحی زمانی انجام گرفت که او تجهیزات پزشکی خود را برای رفتن و درمان بیماران مبتلا به طاعون کامل می کرد. طراحی جالب این ماسک باعث شد تا کم کم جای خود را در میان ماسک های های کارناوال ونیز پیدا کند.

 

ماسک هایی که در این فستیوال جذاب استفاده می شوند، بخش اصلی جشنواره ونیز را تشکیل می دهند . البته استفاده از این ماسک ها تنها محدود به کارناوال ونیز نمی شد. بلکه اولین شواهد از استفاده ی مردم ونیز از ماسک به قرن سیزدهم بر می گردد.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

گویا آن زمان این ماسک ها را به صورت می زدند تا طبقه ی اجتماعی شان را پشت ماسک ها پنهان کنند و مردمان فقیر از ثروتمندان قابل تشخیص نباشند. به همین دلیل، در طول تاریخ چندین بار استفاده از این ماسک ها در زندگی روزمره ممنوع گشت و استفاده از آن ها تنها به اعیاد و مراسم های خاص محدود شد.

 

در قرن چهاردهم میلادی دولت وقت قانونی وضع کرد که بر اساس آن کسی حق زدن نقاب به صورتش را نداشت، اما کم کم این نقاب ها به بخش جدا نشدنی کارناوال ونیز تبدیل شدند . آنها در خلال فستیوال سنت استفان (مراسمی که برای بزرگداشت اولین شهید مسیحی به نام سنت استفان در ۲۶ دسامبر برگزار می شود) تا نیمه ی شب زیوبا گراسو (یعنی همان سه شنبه قبل از چهارشنبه توبه) می توانستند صورت هایشان را ماسک بپوشانند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

ونیز، شهر ماسک های ایتالیا است.

 

همچنین استفاه از ماسک ها در طی عید معراج (مراسمی که به بزرگداشت عروج عیسی مسیح در کلیساها در تاریخ ۵ اکتبر هر سال برگزار می شود) تا کریسمس آزاد بود و مردم می توانستند روزهای زیادی در سال نقاب بر چهره داشته باشند.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

خرید و فروش ماسک در مغازه های بافت سنتی ونیز، یکی از سوغات مهم شهر است.

 

شاید ونیز در حال فرو رفتن در آب باشد، اما کارناوال ونیز حداقل صورت ظاهری خود را ارتقا می دهد. نکته جالب این است که فستیوال ونیز بعد از دو دهه مسکوت ماندن، مجددا از سر گرفته شده است. هزار توی پر پیچ و خم خیابان های ونیز، استعاره ای از ذهن، روح و هویت هستند و ماسک به چهره زدن نیز به تخیل و فانتزی و حتی تفکر و تامل فرصت ظهور می دهد.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

رژه قایق ها در بزرگ ترین فستیوال جهان در شهر ونیز ایتالیا.

 

در دنیای مدرن آواتارهای مجازی، کارناوال ونیز حقیقی تر، غنی تر و پر طنین تر از هر بازی کامپیوتری است. در حالی که عده ای این کارناوال را تنها مجموعه ای از ماسک های تفننی و اشرافی بالماسکه می دانند، می توان این کارناوال را رویدادی رمزآلود و سرشار از نیک بختی دید.

 

این کارناوال برای افراد درون گرا با نگرش بصری سازماندهی شده است و شرکت در آن لزوما پرهزینه نیست. شاید ماسک های بزرگ بالماسکه قیمت زیادی داشته باشند، ولی تنها چیزی که برای شرکت در کارناوال نیاز دارید یک ماسک و تصور و خیال رام نشده خودتان است. با شرکت در این کارناوال می توانید روزها در خیابان های مه گرفته بگردید و از رمز و راز شخصیت های غول پیکر فراوانی که می بینید، شگفت زده شوید.

برگزاری باشکوه کارناوال ماسک ها در ونیز ایتالیا

تصویری از نورپردازی در بخش شبانه فستیوال ونیز.

 

امیدواریم در ایران نیز که کشور اقوام و سرزمین هزار رنگ هزار نقش است، شاهد برگزاری شاد پیمایی های سنتی جذابی در شهرهای مختلف برای جذب گردشگران داخلی و بین المللی در ایام مختلف باشیم.

 

 

ایران جزء ۲۰ کشور دیدنی جهان در سال ۲۰۱۷


ایران جزء ۲۰ کشور دیدنی جهان در سال ۲۰۱۷


ایران جزء ۲۰ کشور دیدنی جهان در سال ۲۰۱۷

ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

ایران جزء ۲۰ کشور دیدنی جهان در سال ۲۰۱۷ 

ایران امسال از نظر گردشگری مورد توجه جهانیان قرار گرفته است به گونه ای که در لیست ۲۰ کشور دیدنی دنیا قرار گرفته است. نشریه بلومبرگ در مطلبی لیستی از مقاصد دیدنی و جذاب گردشگری دنیا را به خوانندگان خود ارائه کرده و چگونگی سفر به این کشورها را برررسی کرده است. کشورهایی که در سال ۲۰۱۷ می‌توانند مکان‌هایی مناسب برای مسافرت گردشگران از سراسر نقاط جهان باشند.

 

نکته قابل توجه اینکه کشور ما ایران هم در این فهرست جای گرفته و کارشناسان این نشریه به بررسی ابعاد مختلف سفر به ایران پرداخته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید گزارشی است از فهرست ارائه شده توسط بلومبرگ که با توجه به حجم بالای مطلب با مرور ۲۰ کشور فهرست تنها به بخش‌هایی از توضیحات آنها اشاره شده است.

 

در دنیای به سرعت در حال تغییر و بیش از حد جهانی شده امروز کمبود چندانی در فرصت‌های سفر باور نکردنی وجود ندارد. امسال، ما تلاش کرده‌ایم با ارائه لیستی از بهترین‌ها، بزرگ‌ترین و ارزنده‌ترین هتل‌ها و رویدادهای فرهنگی سال را همراه با مکان‌های جذاب گردشگری را که مشاهده آنها می‌تواند برای شما ارزش دیدن داشته باشد ارائه کنیم.

 

طبیعی است که برای همه فرصت به اندازه کافی برای کشف کردن مکان‌هایی که برای سفر می‌توانند ارزشمند باشند وجود ندارد و برای همین ما برای کمک به شما تصمیم گرفتیم که برای برنامه‌ریزی شما در سفر، با توجه به داده‌های برآمده از قیمت هتل‌ها در گوگل و بهره‌گیری از نظرات متخصصان، مقاصد مورد نظرمان در سراسر جهان را به شما معرفی کنیم.

 

ارزان‌ترین و گران‌قیمت‌ترین زمان‌ها برای رفتن به سفر به ندرت بهترین و بدترین زمان‌ها هستند و شناخت این زمان‌ها نیازمند اطلاعات بیشتری است. بنابراین گذرنامه خود را آماده کنید چرا که جاهای زیادی از زمین وجود دارند که در ۱۲ ماه آینده می‌توانند مقصد سفر شما باشند.

 

سری لانکا
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

پلنگ‌ها از آن دست گربه‌سانانی هستند که شما در تور سافاری آفریقا به سختی تلاش می‌کنید آنها را ببینید. در پارک ملی یالا در سریلانکا، فراوانی پلنگ‌ها به حدی است که مواجهه روزانه و عادی با آنها را عملا تضمین می‌کند. این البته تنها یک دلیل برای رفتن به سریلانکاست. فرصت دیدن خرابه‌های باستانی «انگکور وات»

 

و نهنگ‌های آبی و وال‌های کوهان دار در سواحل جنوبی کشور به قدری جذاب است که با دیدن آنها شما تعجب خواهید کرد که چرا گردشگران بیشتری از این کشور بازدید نمی‌کنند. بهترین زمان برای رفتن به این کشور در اواخر ماه ژانویه است. آب و هوا سرد و جمعیت اندک هستند. بدترین زمان رفتن اما ژوئن و ژوییه، زمانی که بسیاری از نقاط کشور به لطف باران بدون توقف و گرمای بیش از حد بالا غیر‌قابل دسترس است.

 

فنلاند
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

پایتخت این کشور، هلسینکی در سال ۲۰۱۷ و در یکصدمین سال تاسیس خود یک هتل بزرگ به نام سنت جورج را طی تابستان سال جاری افتتاح می‌کند که به ساختمان‌های تاریخی قرن نوزدهم شباهت دارد و به دقت توسط معماران طراحی شده است. اما هیجان اصلی این کشور در «لپلند» قرار دارد که در آن ماجراجویان شکار می‌توانند

 

تجارب شگفت‌انگیزی داشته باشند. در سال ۲۰۱۷ فنلاند از محیط‌زیست بکر خود استفاده خواهد کرد. بهترین زمان برای رفتن به این کشور در ماه ژوئن، برای جشنواره‌های شگفت‌انگیز و ماه ژوییه به واسطه آفتاب بی‌پایان آن است. زمانی که برای رفتن به این کشور مناسب نیست ماه ژانویه است. زیبایی و مناظر پوشیده از برف نمی‌تواند جبران ۲۰ ساعت تاریکی این کشور را بکند.

 

پرتغال
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

وضعیت پرتغال در گردشگری اروپا رو به بهبود است و لیسبون از این نظر اهمیت یافته است. جنبه هنری این شهر در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. استفاده از سفر لیسبون بهانه‌ای است برای کشف منطقه آلگاروه و منطقه‌های مجاور آن. بهترین زمان برای رفتن به این کشور ماه‌های نوامبر تا فوریه است جایی که آب و هوای گرم

 

در طول زمستان آن را به بهترین محل در جنوب اروپا تبدیل می‌کند. زمانی که برای رفتن به این کشور مناسب نیست ماه‌های جولای تا اکتبر است. کمبود هتل لوکس باعث می‌شود که یافتن یک اتاق خوب در فصل شلوغ این کشور به یک چالش بدل می‌شود.

 

میانمار
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

در حال حاضر اخبار خوش قدیمی در مورد میانمار به گوش می‌رسد. این کشور در سال ۲۰۱۲ به دنبال نیم قرن آشوب سیاسی، مرزهای خود را باز و به فهرست کشورهای مهم گردشگرپذیر صعود کرد. پنج سال پس از آن روزها شهرهای رمانتیک و تاریخی میانمار می‌توانند مقاصدی جذاب برای گردشگر در این کشور باشند.

 

بهترین زمان برای رفتن به این کشور از اکتبر تا ماه مارس است. هوا سرد و مرطوب و آسمان صاف است و طلوع و غروب آفتاب دیدنی هستند. زمانی که بهتر است به این کشور نرویم ماه‌های آوریل تا اوت است که هوا گرم می‌شود و ایام مانسون در این کشور نام دارد که رطوبت و باران دائمی از ویژگی‌های آن است.

 

مالت
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

دلایل متعددی وجود دارد که این کشور را به یک مقصد جذاب بدل می‌کند از جمله جنبه‌های تاریخی آن‌که قدمتی ۵۰۰ ساله دارد. این کشور امسال به احتمال زیاد رشد قابل قبولی در گردشگری خواهد داشت، به‌ویژه آنکه والتا پایتخت مالت، به‌عنوان پایتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۸ انتخاب خواهد شد، خانه‌های متروکه

 

به سبک باروک در این کشور بسیار مهم شده‌اند و بازگشایی آنها به‌عنوان کسب‌و‌کارهای کوچکی در این کشور محسوب می‌شوند. زمان مناسب برای سفر به این کشور فصل بهار است به‌ویژه آنکه برنامه‌های سنتی محلی در این کشور از جمله شکل‌گیری اجتماعات دراماتیک در این کشور و پخت کیک‌های سنتی خوشمزه در این فصل بسیار در دسترسند. بدترین زمان هم ماه اوت است که به واسطه گرمای فراوان بسیاری از فروشگاه‌ها تعطیل هستند

 

پرو
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

در سال ۲۰۱۷، هنگام سفر به پرو می‌توان فراتر از ماچو پیچو به تپه‌های نمکی ماراس، کوه‌های برف‌‌پوش ورونیکا و افق بی‌پایان دریاچه تیتیکاکا برای سفر فکر کرد. به لطف بهبود زیرساخت‌ها و فراوان‌تر شدن اپراتورهای سفر، دسترسی به این مکان‌ها راحت‌تر شده است. بهترین موعد رفتن به این کشور ماه آوریل است،

 

زمانی که چشم‌انداز فصل پس از باران را دارد و سبزترین موعد این کشور است. اما فوریه برای رفتن به این کشور پیش‌بینی نمی‌شود از آن رو که باران در بدترین حالت خود است.

 

ایران
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

برای مسافران، مساله دیدن ایران نیست بلکه چگونگی سفر به این کشور پیش از آن است که ازدحام گردشگران در این کشور بیشتر شود. فرآیند تقاضای ویزا در ایران بلندمدت و پیچیده است. شهروندان ایالات متحده، کانادا و بریتانیا در تورها باید اسکورت شوند و مسافران باید کدهای پوششی خاصی را رعایت کنند.

 

با این حال به حرف ما اطمینان کنید. دیدن این کشور ارزشش را دارد. از زمان توافق هسته‌ای در سال۲۰۱۷، چند شرکت سفر به ایران راه‌اندازی شده و خطوط هوایی معتبر اروپایی پروازهای خود را به این کشور از سر گرفته‌اند. در سفرهای شرکت کینگ به ایران، گردشگران می‌توانند به بازار کرمان بروند و از کاخ‌ها و مسجدهای موزاییک‌کاری‌شده در اصفهان دیدن کنند.

 

همچنین مکان‌های تاریخی مانند شهر سلطنتی پرسپولیس را می‌بینند که قدمت آن به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد.به گفته برایان آلن، متخصص آسیا در شرکت سوبک، این نوع محل‌ها را در هیچ ‌جای دیگری نمی‌توانید پیدا کنید و همین امر منجر به برگزاری تورهایی به مقصد ایران در طول چهار سال گذشته شده است. به گفته آلن، یک هنجار فرهنگی در ایران وجود دارد که مهمانان جنبه الهی دارند و حبیب خدا دانسته می‌شوند.

 

من غالبا می‌شنوم که مردم می‌گویند در سراسر جهان هرگز خوشامدگویی و استقبالی نظیر این کشور ندیده‌اند. بهترین زمان سفر به ایران اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر است؛ زمانی که وضعیت آب و هوایی برای بازدید از محل‌های فضای آزاد کشور مناسب است. ایام نامناسب برای سفر به ایران، ایام تعطیلات هستند که ترافیک،

 

خیابان‌ها و جاده‌های این کشور را مملو از مسافر می‌کند همچنین ماه رمضان که برخوردار از آداب ویژه خود است و دو هفته پایانی ماه مارس و ژوئن نیز به این موارد باید اضافه شوند.

 

سنت بارثلمی
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

شیک‌ترین جزیره کاراییب با مجموعه‌ای از بندرها همچون گاستاویا بسیار شیک به نظر می‌رسد. مجموعه‌ای از ویلاهای شیک و خانه‌های لوکس با چشم‌اندازی سرسبز در سواحل این شبه جزیره جذابیت‌هایی صدچندان جهت مسافرت به‌دست می‌دهد. از ویلا که به ساحل می‌آیید می‌توانید قایق بادبانی دریافت کنید.

 

غذاهای محلی مانند قارچ خوراکی دنبلان سیاه و سفید، پاستا و خرچنگ لینگوینی در این جزیره را فراوان است. بهترین زمان رفتن به این شبه جزیره ماه مه و ژوئن در نظر بگیرید که آب و هوا شگفت‌انگیز است. زمانی که برای رفتن به اینجا مناسب نیست ماه سپتامبر است؛ زمانی که همه چیز به واسطه فصل توفان در اینجا بسته می‌شوند.

 

رواندا
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

بیابان‌های سافاری کانون‌های اصلی گردشگری آفریقا هستند. آنها در مقام پیشگامان سیاحت اکتشافی در آفریقا عمل ‌می‌کنند در جایی که این کشورها در بحث خدمات لوکس حرفی برای گفتن ندارند. بنابراین، هنگامی که شرکت‌های گردشگری اعلام می‌کنند تورهای خود به مقصد رواندا را در سال جاری سامان می‌دهند، علاقه‌مندان به آفریقا بلافاصله عزم سفر می‌کنند. اینکه می‌گویند نمی‌توان روی رواندا برای گردشگری حساب کرد درست نیست.

 

این کشور یکی از معدود مکان‌هایی است که در آن شما می‌توانید کوه پیمایی گوریل‌ها را ببینید و طبق یک برنامه روادید مشترک جدید با کنیا چند روز بازدید از نقاط دیدنی آن کشور را هم میسر می‌کند. هنگام مناسب برای رفتن به رواندا فصل خشک این کشور است که اوایل فوریه تا اواسط ماه دسامبر است.

 

زمانی که برای رفتن مناسب نیست زمانی است که حتی سفرهای گوریل‌ها هم به اندازه کافی سخت می‌شود و مسیرهای پیاده‌روی در گل و لای به سختی انجام می‌شود. بنابراین اجتناب از سفر در ماه بارانی در بهار و اواخر پاییز توصیه می‌شود.

 

هامبورگ آلمان
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

پس از بیش از یک دهه از جنجال و بودجه‌ای حدود ۱۰ برابر حد رایج، ارکستر فیلارمونیک الب در هامبورگ کامل شده است. این پروژه توسط معماران سوییسی هرزوگ دِ مورن طراحی شده است. به‌عنوان بخشی از روند ساخت‌و‌ساز، کار نهایی پروژه پوشاندن و اجرای جزییات داخلی روی ۶۰۰۰ مترمربع دیوار و سقف باقیمانده است.

 

ساخت‌و‌ساز این پروژه با هدف اتمام در سال ۲۰۱۰ از سال ۲۰۰۷ آغاز شد. با این حال، ۴ هزار مترمربع فضای عمومی پروژه در نوامبر ۲۰۱۶ افتتاح خواهد شد و سالن کنسرت آن دو ماه بعد به روی عموم گشوده می‌شود.در هامبورگ شما آپارتمان لوکس، ساختمان‌های اداری براق و رستوران‌های جذاب و اغذیه‌فروشی بسیار پیدا می‌کنید.

 

بهترین موعد رفتن به هامبورگ ماه مه یا ژوئن است و زمانی که برای رفتن مناسب نیست ماه‌های فوریه و نوامبر است که باران در این منطقه بسیار می‌بارد.

 

کلمبیا
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

به دنبال دستیابی به یک توافق صلح تاریخی، کلمبیا بالاخره، دغدغه در مورد سایه تهدیدات امنیتی را کنار گذاشته و امسال می‌تواند سالی باشد که مسافران از سراسر جهان ویژگی‌های خارق‌العاده این کشور را از دره کورکورا که کهنسال‌ترین درختان نخل در آن قرار دارد، تا صحرای تاتاکوآ که کمتر شناخته شده کشف کنند. هنوز بوگوتا پایتخت بی‌اعتنایی نیست. بوگوتا همچنان موقعیت خود را به‌عنوان یک مرکز مالی پررونق و استادانه در غذا حفظ نموده است.

 

دو هتل جدید چهار فصل و سرآشپزهای بی‌شماری که به تنوع زیستی خوراکی کشور کمک می‌کنند از جذابیت‌های این کشور برای گردشگران به شمار می‌روند. بهترین زمان برای رفتن به کلمبیا ماه‌های فوریه و مارس است که به‌ویژه به واسطه آب و هوای جذاب و درجه یک آن ویژه است. زمانی که برای رفتن نیست ماه اکتبر و نوامبر است که کمی بارانی است اما به شکلی وحشتناکی مرطوب هستند.

 

مصر
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

آیا نمی‌خواهید اهرام مصر را ببینید؟ اکنون زمان رفتن به مصر است که سال‌ها تحت نا‌آرامی‌های سیاسی و اجتماعی قرار داشت اما به تازگی دوباره گردشگران به آن توجه کرده‌اند. علاوه‌بر افزایش امنیت، بسیاری از شرکت‌های اقامتی دارای برند، شروع به همکاری مجدد با مصر کرده‌اند. بهترین زمان برای رفتن به این کشور ماه مارس است

 

که ارزش‌های شگفت انگیزی در آن یافت می‌شود. زمان نامناسب برای رفتن به این کشور اوت است. در حقیقت رفتن به بیابان‌های مصر در اوت مناسب نیست.

 

جزایر تورکس و کایکوس
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

بهترین سواحل در جهان؟ بررسی کنید. هتل‌های لوکس شگفت‌انگیز؟ لطفا بررسی کنید. پروازهای بدون توقف از شهرهای عمده ایالات متحده سفر به جزایر تورکس و کایکوس را میسر می‌کند. این جزایر لوکس جدید از سال ۲۰۰۹ به واسطه انرژی دوستدار خانواده به یک نقطه بدیع برای برگزاری ماه عسل تبدیل شده است.

 

در ماه ژانویه، تماشای نهنگ، غواصی و سفرهای ماهیگیری منفردانه بسیار جذاب است. بهترین هنگامی که برای رفتن به این جزایر پیشنهاد می‌شود ماه مه آن هم به واسطه آب و هوای خوب و با ارزش آن است. زمانی که برای رفتن به اینجا مناسب نیست ماه‌های سپتامبر و اکتبر است آن هم زمانی که خطر ابتلا به توفان‌های گرمسیری مهم‌تر از همه چیز است.

 

ژاپن
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

با وجود فراوانی جدابیت‌های توریستی در ژاپن و استعدادهای گردشگری فراوان و مردم محلی مهمان‌نواز، سفر در ژاپن بدون صحبت کردن ژاپنی می‌تواند برای گردشگران قدری مشکل‌ساز باشد. در راستای تلاش برای المپیک ۲۰۲۰، این کشور در جهت رفع این مشکل نیز تلاش می‌کند. غذاهای خاص ژاپنی و چشمه‌های آب گرم

 

سنگوکوهارا در حاشیه کوه فوجی از جذابیت‌های ژاپن است. زمانی مناسب برای رفتن به ژاپن اواسط ماه اکتبر تا پایان ماه نوامبر است. زمانی که برای رفتن به آنجا مناسب نیست ماه‌های جولای تا سپتامبر است. در این برهه زمانی مقصدهای محبوب مانند توکیو و کیوتو به واسطه گرمای تابستان به سختی قابل تحمل هستند.

 

ماداگاسکار
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

تنوع خارق‌العاده این جزیره آن را در حد و اندازه جزایر گالاپاگوس قرار می‌دهد. معلق در سواحل موزامبیک در اقیانوس هند، جزیره ماداگاسکار است که مانند یک جزیره رازآلود برای ماجراجویی قابل توصیف است. جنگل‌های انبوه و سواحل دست نخورده تا حد زیادی این جزیره را غیرقابل مقایسه با نمونه‌های مشابه می‌کند.

 

این بهشت طبیعی خانه بیش از ۲۵۰هزار حیوان بومی است که برای گردشگران و مسافران فوق‌العاده جذاب هستند. وقت مناسب برای رفتن به ماداگاسکار ماه‌های مه و سپتامبر است، زمانی که سافاری‌ها کمتر شلوغ‌اند. برای غواصان، سپتامبر به بهترین ماه تبدیل می‌شود چرا که سطح پلانگتون‌ها که باعث جذب کوسه‌‌ها،

 

نهنگ‌ها و دلفین‌ها می‌شوند بالا می‌آید. زمانی که برای رفتن مناسب نیست اواسط ژانویه تا اواسط ماه مارس است که باران، باد و توفان فضای چندانی برای لذت بردن از اینجا به‌دست نمی‌دهند.

 

لندن
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

هیچ جای نگرانی در مورد برنامه سفر لندن شما در شرایط پسابرگزیت وجود ندارد. یک بوتیک و یک هتل که به‌زودی باز می‌شود و باشگاه خصوصی آن می‌توانند به تنهایی دلیل برای بازدید از این شهر باشند. انواع و اقسام عمارت‌های تاریخی و زیبا و خیابان‌های جذاب می‌توانند گردشگران را مجذوب خود کنند.

 

ماه مه و اوایل ژوئن زمانی که شکوفه‌های باغ‌ها درمی‌آیند و در چند روز تولد سلطنتی شهرها با شکوه می‌شوند بهترین زمان سفر به لندن است. زمان مناسب برای رفتن ماه اوت است. لندنی‌ها کوچ می‌کنند و خیابان‌ها عملا سوت و کور می‌شوند.

 

کیپ تاون
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

کیپ تاون خود را در لیست مسافران به دلایل بسیاری، از جمله زیبایی‌های طبیعی آن و اخیرا به واسطه مواد‌غذایی استثنایی آن تثبیت کرده است. اما در سال ۲۰۱۷، انتظار می‌رود این شهر به نوبه خود همچون ستاره‌ای به‌عنوان داغ‌ترین پایتخت هنر در نیمکره جنوبی مطرح شود. پس از مدت‌ها انتظار موزه هنرهای معاصر آفریقا با نام مستعار تسایتزموکا تبدیل خواهد شد

 

به بزرگ‌ترین موزه در سراسر قاره که به هنر مدرن اختصاص یافته است. این مجموعه یک سیلوی غلات در اسکله V & A که یکی از بلندترین ساختمان‌ها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بود به شمار می‌آمد.گالری‌های هنری کیپ‌تاون هجوم اجتناب‌ناپذیر کاربران به شهر را به‌زودی به دنبال خواهد داشت.

 

ماه مارس زمان مناسبی برای سفر به این شهر است اما زمانی که برای رفتن مناسب نیست ماه ژوئن تا اوت است. زمستان‌های مرطوب آفریقای جنوبی چندان برای سافاری یا سفرها و ماجراجویی‌های درون شهری مناسب نیست.

 

تورنتو
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

تورنتو بزرگ‌ترین شهر کاناداست که قاطعانه تصویر خود را به‌عنوان یک شهر موقر در حال شکوفایی در صنعت مواد‌غذایی جا انداخته و با روند رو به گسترش فراوانی فضای سبز جدید و مقدار زیادی انرژی خلاق وطنی به یک شهر متمایز بدل شده است. به واقع تورنتو به یکی از مناطق شهری بدل شده که سریع‌ترین رشد

 

در این قاره را تجربه کرده است. تورنتو هتل‌ها و مکان‌های دیدنی زیادی برای بازدید دارد و بهترین زمان برای سفر به آن از اواخر سپتامبر تا اواسط نوامبر است که هم رویدادهایی مثل جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو هست و هم جذابیت‌های طبیعی قابل توجهی وجود دارد. اما فصل بهار که سرمای قابل توجه تردد در شهر را مشکل می‌کند برای سفر به این شهر توصیه نمی‌شود.

 

شانگهای چین
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

در شهر پر زرق و برق شانگهای، مشکلات کشور چین در میان همه پروژه‌های توسعه‌ای چندان به نظر نمی‌آید. علاوه بر شانگهای دیزنی ریزورت که با سرمایه بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار در نهایت درهای خود را در ماه ژوئن باز کرد می‌توان حجم قابل توجهی از هتل‌های پنج ستاره و رستوران‌های مشهور با آشپزهای قابل را در این شهر پیدا کرد.

 

زیبایی‌های شانگهای را بهتر است در ماه آوریل مشاهده کرد زمانی که آب و هوای دلپذیر و خشک در این شهر وجود دارد و این زمان برای شهری که باران دو برابر لندن می‌بارد بسیار مهم است.زمانی که برای رفتن مناسب نیست پایان تابستان یا همان فصل گردباد است و همچنین هفته طلایی؛ در آغاز ماه اکتبر. این زمانی است که گردشگران داخلی به این شهر هجوم آورده‌اند و مجالی برای بازدید جاذبه‌های محلی و فضاهای عمومی نیست.

 

میامی آمریکا
ایران جزء 20 کشور دیدنی جهان در سال 2017

 به گزارش پارس ناز میامی شهری است که شنا در سواحل آن از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار و تاسیسات هنری این شهر بسیار دیدنی است. علاوه بر آن هتل‌هایی که می‌توانند برای گردشگران جذاب باشند. سالن‌های غذا با سرآشپزهای مشهور از ویژگی‌های این شهر است که فراتر از سواحل شنی آن توریست‌ها را به خود جلب می‌کند.

 

زمانی که برای رفتن به میامی مناسب به‌نظر می‌رسد ماه نوامبر تا مارس است. در این ماه‌ها شانس باران کم است و شانس تجربه کردن آب و هوای شگفت انگیز بالاست. زمانی که برای رفتن مناسب نیست ماه جولای تا سپتامبر است که پایین‌ترین قیمت هتل در این وقت سال است اما واقعیت آن که هوای بسیار گرمی منتظر شماست.

 

 

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید


تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید


تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید 

تنبلی و سستی مردم کشورها در انجام کار و فعالیت ها باعث شده است تا رتبه بندی در خصوص تنبلی مردم انجام گردد که نتایج آن را در زیر می بینید. یک مجلۀ پزشکی انگلیسی، فهرستی از ۱۰ کشور را به عنوان تنبل ترین کشورِهای جهان ارائه کرد.
تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

این پژوهش، پس از تحقیقات فراوان دربارۀ تنبلی و بعد از تطبیق پارامترهای تنبلی بر ۱۲۲ کشور جهان، در مجلۀ “The Lancet”، منتشر شد.

 

تنبل ترین کشورهای جهان، به ترتیب عبارتند از:

۱٫ مالت: ۷۱٫۹ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۲٫ سوازیلند: ۶۹ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۳٫ عربستان: ۶۸٫۸ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۴٫ صربستان: ۶۸٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید۵٫ آرژانتین: ۶۸٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۶٫ ایالات فدرال میکرونزی: ۶۶٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۷٫ کویت: ۶۴٫۵ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۸٫ بریتانیا: ۶۳٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۹٫ امارات: ۶۲٫۵ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

۱۰٫ مالزی: ۶۱٫۴ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.
تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

 

خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید


خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید


خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید 

روی کره زمین مکان هایی وجود دارند که در لحظه احتمال خطر و مرگ در آن ها وجود دارد و بیشتر آن ها سکنه ای ندارند. با هم مروری داشته باشیم به این مکان های مخوف. کره زمین مملو از خطرات و بلایای طبیعی است؛ از کوه‌های آتشفشانی گرفته تا سیل و طوفان، همه و همه می‌توانند انسان را در یک لحظه به کام مرگ بکشانند. اما در کدام نقاط زمین احتمال به خطر افتادن جان انسان بیشتر است؟ الا دیویس گزارش می‌دهد.
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

 به گزارش پارس ناز همه ما تحت تاثیر شرایط جوی و آب و هوا قرار گرفته‌ایم. مثلا ممکن است در هوای طوفانی زیاد عرق کرده باشیم یا آفتاب پوستمان را پاک سوزانده باشد! اما نقاطی بر روی کره زمین قرار دارند که در آنجا طبیعت با هیچ کس شوخی ندارد. کوه‌های آتشفشانی، طوفان و تهدیدات مرگبار را می‌توان همه جا یافت.

 

اما پرسش اصلی اینجا است که بین تمام مناطق خطرناک جهان، کدام نواحی کشنده‌تر و مرگبارتر هستند؟ در کدام مناطق نباید زندگی کرد؟

خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

گرداب جزر و مدی در سالتستراومن، نروژ

 

آب

آب مخاطراتی زیادی را برای ما می‌تواند به همراه داشته باشد زیرا ما انسان‌ها سازش چندانی با محیط آبی نداشته‌ایم. به رغم مهارت زیاد بشر در ساخت قایق، بنا به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنان تلفات (۱۰۵۱ کشته در سال ۲۰۱۲) می‌دهیم؛ این در حالی است که تعداد بسیار کمی از آنان جانشان را به طور مستقیم بر اثر امواج از دست داده‌اند.

 

برخی از نقاط آبی به دلیل وجود ویژگی‌های انحصاریِ جغرافیایی خطرناک‌تر از مابقی هستند. تنگه سالتستراومن (Saltstraumen) در نروژ به داشتن قوی‌ترین جریانات آبی جهان مشهور شده است. با این حال تمام خصوصیات قدرتمندترین گرداب جهان کاملا توسط دانشمندان مطالعه شده تا جایی که گردشگران می‌توانند به کمک قایق‌های بادی و مربی کاربلد به آنجا سفر کنند.

 

از این رو، بیشتر باید نگران نیروی زیاد آب‌های روی خشکی بود. ساکنان نزدیک سواحل به خوبی می‌دانند که سیلاب ناشی از آب دریا می‌تواند کاملا خطرناک باشد. مجمع‌الجزایر مالدیو و آتول‌های (آبسنگ حلقوی) اقیانوس هند نیز “جزایر موقتی” نامیده شده‌اند زیرا به شدت تحت شعاع بالا آمدن سطح آب دریاها هستند. احتمال وقوع این پدیده با تغییرات اقلیمی موجود بیش از پیش شده است. همچنین احتمال رخداد این خطر طبیعی در صورت وقوع طوفان و سونامی دوچندان می‌شود.
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ به شدت مخرب بود

 

سونامی یعنی جابجایی ناگهانی آب به دلیل یک موج بسیار مهیب، یا زنجیره‌ای از امواج، و می‌‎تواند آثار بسیار مرگباری را از خود به جای بگذارد. بنا به گزارش خدمات هواشناسی ملی ایالات متحده آمریکا، اغلب سونامی‌ها (۷۱ درصد) در اقیانوس آرام رخ می‌دهد. با این وجود اما سونامی‌های ناشی از زلزله، بنا به گفته تورکیلد آروپ، رئیس کمیته اقیانوس شناسی بین دولت‌های یونسکو، می‌تواند بر اثر فرورانش در هر نقطه‌ای از زمین رخ دهد.

 

البته هشدارهای لازم به جمعیت ساکن در مناطق خطر داده شده و سیستم‌های کاهش خطرات نیز در این نقاط تعبیه شده است. اما در برخی نقاط زمان هشدار تنها به ۲۰ دقیقه پیش از وقوع خطر کاهش می‌یابد و به همین دلیل، سونامی باز هم می‌تواند جان افراد زیادی را بگیرد.

 

مرگبارترین سونامی قرن اخیر در سال ۲۰۰۴ روی داد و جان حدود ۲۸۰٫۰۰۰ نفر را در ۱۵ کشور گرفت. زلزله‌ای در نزدیکی سواحل سوماترا در اندونزی عامل آن بود. آمار تلفات آن فاجعه طبیعی آنقدر بالا است که حتی نمی‌توان درک درستی از آن داشت. با این حال، شاید برایتان جالب باشد که طغیان رودخانه باعث مرگ تعداد افرادی بیشتری شده است.

 

گفته می‌شود که سیل ۱۹۳۱ میلادی چین که بر اثر طغیان رودخانه یانگتسه این کشور رخ داد، موجب کشته شدن میلیون‌ها نفر شد گرچه منابع رسمی چین میزان تلفات را بسیار کمتر اعلام کردند. بارش سنگین برف که پس از سیلاب همان سال رخ داد نیز بر مشکلات افزود زیرا برف‌ها بسیار زود آب شدند. سپس چینی‌ها شاهد بارش عجیب و غیرعادی باران بودند تا ” ابر و باد و مه و خورشید و فلک” دست در دست هم دهند تا شاهد بدترین فاجعه طبیعی ثبت شده تاریخ باشیم.

 

امروزه نیز همچنان میلیاردها نفر در کنار مناطق سیل‌خیز مجاور بزرگترین رودخانه چین زندگی می‌کنند. از این رو طغیان رودخانه‌ها با افزایش نگرانی‌های پیرامون تغییرات اقلیمی تهدید بزرگ محسوب می‌شود.
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

دریاچه نیوس در کشور کامرون حاوی مقادیر فراوان دی اکسید کربن است

 

هوا

چند عدد “دریاچه قاتل” در قاره آفریقا یافت شده اما هیچ نگرانی درباره آب این دریاچه‌ها وجود ندارد. دریاچه نیوس در کشور کامرون و دریاچه کیوو، در مرز بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، خطری جدی را در دل خود پنهان کرده‌اند. این دو دریاچه در ناحیه‌ای واقع شده‌اند که فعالیت آتشفشانی در بستر دریاچه وجود داشته و دی اکسید کربن از زیر زمین وارد آن می‌شود.

 

فوران لیمنیک (limnic) که با عنوان “واژگونی دریاچه” نیز شناخته می‌شود، نوع نادری از فجایع طبیعی است که در آن دی اکسید کربنِ (CO2) حل شده ناگهان از عمقِ دریاچه فوران کرده و ابری سمی را بر روی دریاچه تشکیل می‌دهد. از آنجایی که این گاز سنگین‌تر از اکسیژن است، پایین‌تر آمده و اکسیژن را کنار می‌زند

 

و باعث خفگی هر نوع موجود زنده‌ای در منطقه می‌شود. طی دو فوران لیمنیک در دهه ۸۰ میلادی، حدود ۱۷۰۰ انسان و ۳۵۰۰ دام کشته شدند. پس از آن، کارشناسان روش‌هایی را ابداع کردند که بتوانند به کمک لوله‌کشی گاز داخل دریاچه را تخلیه کنند.در دریاچه کیوو نیز به دلیل نشت گاز متان از بستر دریاچه ممکن بود فاجعه‌ای دیگر رقم زده شود.

 

پروژه‌ای در آنجا انجام شده که تلاش دارد گاز را خارج و الکتریسیته مورد نیاز میلیون‌ها نفر را تامین کند. اما این فقط گاز نیست که می‌تواند کشنده باشد. خود هوا نیز می‌تواند در صورت وقوع بادهای سهمگین کاملا بی‌رحم باشد!
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

شرایط جوی هائیتی به شکلی است که این کشور را بسیار مستعد طوفان و تندباد کرده است

 

بر اساس میانگین داده‌های سالانه، “کیپ دنیسون” در قطب جنوب شاهد وزش شدیدترین بادهای روی زمین است. این منطقه خالی از سکنه بوده و جای تعجب هم ندارد. با این حال، وزش بادهای موسمی موجب ایجاد اختلال در زندگی مردم برخی نقاط جهان می‌شود. لازم به ذکر است که سهمگین‌ترین طوفان‌ها بر فراز اقیانوس‌های گرم در شمال

 

و جنوب خط استوا شکل می‌گیرد. در این مناطق، بادهای بسامان (یا بادهای تجارتی) بر اثر تغییر فشار نیروی کوریولیس از نیروی بیشتری برخوردار گشته و سیستم‌های چرخشی جوی را پدید می‌آورند که به آن تندباد، گردباد یا طوفان گفته می‌شود.هرگاه صحبت از این بادها به میان می‌آید، از هائیتی به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین جزایر

 

حوزه دریای کارائیب نام برده می‌شود. نه تنها این کشور فقیر در خط تندبادها واقع شده، بلکه از توان و امکانات لازم جهت برطرف کردن مشکلات پس از تندباد نیز برخوردار نیست. نقاط شهری در دشت‌های سیلابی ساخته شده و موانع دفاعی طبیعی مانند جنگل‌ها نیز در این کشور از بین رفته‌اند. همچنین اقتصاد هائیتی آنقدر ثبات ندارد

 

که بتواند سامانه‌های هشدار دهی و موانع مصنوعی را ایجاد کند.به همین خاطر است که گفته می‌شود «شدیدترین طوفان‌ها لزوما مرگبارترین آن‌ها نیستند.»
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

 

یورن بیرکمان، کارشناس بلایای طبیعی دانشگاه اشتوتگارت آلمان است. وی می‌گوید که چرخند یا سیکلون‌ها بسیار خطرناک هستند زیرا نمی‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد. چرخند یا سیکلون منطقه‌ای است از هوای کم فشار و تقریبا دایره‌ای شکل که قطر آن ممکن است به صدها کیلومتر برسد.

 

بیرکمان می‌گوید: «نباید فراموش کرد که الگوهای سیکلون‌ها به احتمال فراوان دستخوش تغییراتی شوند. بنابراین ممکن است سیکلون‌ها در نواحی رخ دهند که پیشتر سابقه نداشته و یا به ندرت در آنجا رخ داده است. این مناطق دارای ریسک بالایی هستند زیرا ساکنین و مسئولانش آگاهی کاملی نسبت به نحوه برخورد با سیکلون‌ها ندارند.

 

بیرکمان عضو تیمی است که داده‌های سالانه منتشر شده توسط دانشگاه سازمان ملل را بررسی می‌کند تا ببیند کدام کشورها بیشتر در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند. در سال ۲۰۱۶، کشور وانواتو (کشوری جزیره‌ای و کوچک در جنوب اقیانوس آرام) در صدر فهرست قرار گرفت. بیش از یک سوم جمعیت این جزیره سالانه تحت شعاع

 

بلایای طبیعی قرار می‌گیرند. برای مثال، در سال ۲۰۱۵، یک زمین لرزه، فوران آتشفشان و سیکلون دریایی شدید تنها در عرض چند هفته در این کشور رخ داد و ۱۱ نفر نیز جانشان را از دست دادند.این آمار پایین خود گواه تلاش‌های جهانی برای حفاظت از مردم در برابر بلایای طبیعی است: هم در حین فاجعه از طریق تقویت زیرساخت‌ها،

 

و پس از فاجعه با افزایش کمک‌رسانی‌ها. شاید یک مقایسه بیشتر تفاوت را مشخص کند: بدترین آمار تلفات انسانی در پی یک سیکلون در نوامبر سال ۱۹۷۰ میلادی رخ داد؛ سیکلون بولا در بنگلادش که موجب کشته شدن ۵۰۰ هزار نفر شد.
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

بخشی از گسل سان آندریاس در کالیفرنیا

 

زمین

اگر یک چیز وجود داشته باشد که مرگبارترین مقاصد جهان را به هم پیوند بزند، آن بی‌شک فعالیت تکنوتیک (زمین ساختی) است.پوسته زمین از چندین صفحه متحرک ساخته شده و زمانی که صفحات در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، انرژی بالقوه‌ای پدید می‌آید. زمانی که این انرژی آزاد می‌شود، زمین شکاف خورده و موج زمین لرزه‌ای خارج می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود که سطح به شدت بلرزد.

 

مرگبارترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ مربوط به زلزله شاآنشی چین است. در ۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ میلادی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۸٫۰ ریشتر این شهر را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان آن شد. از این زمین‌لرزه به‌عنوان مرگبارترین زمین‌لرزه تاریخ بشریت یاد می‌شود.

 

کالیفرنیا بر روی گسل سن آندریاس، محل تلاقی دو صفحه اقیانوس آرام و صفحه آمریکای شمالی، واقع شده است. هر گونه زمین لرزه بزرگ در این ناحیه می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را رقم بزند.اما مجدد تاکید می‌کنم که مناطق فقیرتر جهان به شدت از زمین‌لرزه‌های شدید آسیب خواهد دید. شهرهای مستعد زلزله مانند لوس آنجلس

 

و توکیو از آخرین فناوری‌های معماری برای مقابله با زمین لرزه استفاده می‌کنند تا ساختمان‌هایی مقاوم در برابر زلزله‌های قوی داشته باشند. اما تمام کشورهای واقع در حلقه آتشِ اقیانوس آرام (منطقه‌ای که شمار زیادی از زمین‌لرزه‌ها – ۸۱ درصد – و فوران‌های آتشفشانی در آنجا رخ می‌دهد) از چنین امکاناتی برخوردار نیستند.

 

بر اساس گزارش‌ها، هشت شهر از هر ۱۰ شهر آسیب پذیر جهان در فیلیپین واقع شده است. فیلیپین نه تنها بر روی حلقه آتش بلکه بر روی کمربند طوفان و تندباد نیز واقع شده است.
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

فرورفتگی داناکیل

 

آتش

بر روی دیگر سکه تکنوتیک، فعالیت‌های آتشفشانی قرار دارد. زمانی که صفحات پوسته زمین از هم دور می‌شوند، ماگمای مذاب از سطوح زیرین بالا آمده تا شکاف را پر کنند.اغلب از عبارت “بی‌رحم‌ترین نقطه زمین” برای اشاره به فرورفتگی داناکیل در اتیوپی استفاده می‌شود. این مکان نقطه تلاقی سه صفحه زمینی بوده و احتمالا دارای بیشترین فعالیت آتشفشانی بر روی زمین نیز هست.

 

میانگین دمای سالیانه در آنجا ۳۴٫۴ درجه سانتی‌گراد است که آن را به یکی از گرم‌ترین نقاط روی زمین تبدیل کرده است. بارش کم، چشم انداز خشن ایجاد شده توسط شکاف‌های آتشفشانی، زمینه هیدروترمال و دشت‌های نمک شاید شما را به این فکر بیندازد که کسی اینجا زندگی نمی‌کند، اما حقیقت چیز دیگری

 

است: مردم عفار اینجا را خانه خود می‌دانند. [عفارها قومیتی در شاخ آفریقا هستند که با نام داناکیل نیز شناخته می‌شوند. بخش عمده مردم عفار در ناحیه عفار واقع در اتیوپی و شمال جیبوتی زندگی می کنند. البته گروهی از آنان نیز در نقطه جنوبی اریتره ساکن می‌باشند.]

 

در حقیقت انسان‌ها به زیستن در محیط‌های جغرافیایی دشوار مانند زندگی در کنار کوه‌های آتشفشانی عادت دارند. مشهورترین مثال آن ساکنین شهر باستانی پمپئی ایتالیا هستند که زیر گدازه‌های آتشفشانیِ کوه وزوو (وزوویوس) دفن شدند. اما این اتفاق در دنیای مدرن نیز می‌تواند رخ دهد: ناپل در ۱۰ کیلومتری جنوب کوه وزوو و مکزیکوسیتی نیز در ۷۰ کیلومتری جنوب کوه آتشفشانی پوپوکاتپتل واقع شده است.

 

طبق گزارش “شبکه گلوبال ولکینو مدل” در سال ۲۰۱۵، در ۴۰۰ سال گذشته بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ نفر در نتیجه مستقیم فعالیت‌های آتشفشانی جانشان را از دست داده‌اند. این تیم بین‌المللی همچنین فهرست مکان‌های خطرناک به لحاظ فعالیت‌های آتشفشانی را منتشر کرد که نام کشور اندونزی در صدر بود.
خطرناک ترین مکان های کره زمین را بشناسید

کوه آتشفشانی مِراپی در سال ۲۰۱۰ فوران کرد

 

فوران کوه آتشفشانی تامبورا در جزیره سومباوا اندونزی در سال ۱۸۱۵ میلادی مستقیما منجر به کشته شدن ۷۰ هزار نفر شد و باعث شد تا کشورهای واقع در نیمکره شمالی “سالی بدون تابستان” را تجربه کنند. آن فوران موقتا باعث تغییر شرایط اقلیمی شد و در واقع به خاطر شرکت داشتن در قحطی و بیماری به صورت غیر مستقیم قربانیان بیشتری داشت.

 

کوه مِراپی در سال ۲۰۱۰ مجدد فوران کرد و به خاطر تشکیل ابرهای خاکستری باعث کشته شدن بیش از ۳۵۰ نفر شد؛ البته جان هزاران نفر دیگر با اقدام به موقع نجات داده شد.

 

شاید در آینده گدازه مذاب تهدید نخست بشریت محسوب نشود. در سال ۲۰۰۳ میلادی همزمان با ورود موج گرما و افزایش دمای هوا در سراسر اروپا بالغ بر ۷۰ هزار نفر بر اثر “استرس گرمایی” جانشان را از دست دادند. در چنین شرایطی به ویژه مناطق شهری در معرض خطر قرار دارند. بنابراین با رشد و توسعه شهرها می‌توان از موج گرما به شکل غیر منتظره‌ای به عنوان “الهه انتقام طبیعت” یاد کرد.

 

کارشناسان و دانشمندان البته تمام تلاششان را خواهند کرد تا جان انسان‌ها به خطر نیفتد؛ اما شاید همین موفقیت‌های بشری در تولید مثل و رشد اقتصادی است که بزرگترین مشکلات را برای بشر رقم زده است!

 

 

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم


با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم


با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم 

مردم هندوستان با تنوع در آداب و رسوم برگزاری عجیب ترین مراسم ها در کل جهان مشهور هستند و کسی در عجیب بودن به پای این ملت نخواهد رسید. هند کشور تقابل هاست. فقیران و آدم های بی پول در محله های رها شده، از یک سو و ستاره های بالیوود در محله های اعیان نشین از سوی دیگر.

 

از یک سو کم سوادی و خرافات و از سوی دیگر علوم فضایی و ماهواره هایی که به مریخ می رسند. از نظر محیط طبیعی هم هند را کشور تقابل ها و تضادها می یابیم. از یک سو کوه های سرد و سر به فلک کشیده هیمالیا و از سوی دیگر دشت های گرم و داغ. در این گزارش دانستنی های جالب درباره هند را خواهید خواند.

 

۱. هند با جمعیت ۱.۲ میلیارد، بزرگترین حکومت دموکراسی جهان است.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۲. خارج کردن روپیه از هند غیرقانونی است.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۳. پژوهش ها نشان می دهد که استنشاق هوای شهر بمبئی به مدت یک روز کامل معادل کشیدن ۱۰۰ نخ سیگار است.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۴. بزرگترین خانواده هسته ای جهان در هند زندگی می کنند. این خانواده از پدر ( زیونا چانا )، ۳۹ همسر او ، ۹۴ فرزندش و ۳۳ نوه تشکیل شده است. خانواده هسته ای در اصطلاح علوم اجتماعی به خانواده ای متشکل از زن و شوهر و فرزندان اطلاق می شود.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۵. پلیس های ایالت (مادیا پرادیش) اگر سبیل هایشان را بلند کنند، حقوق بیشتری می گیرند، زیرا رئيس پلیس این منطقه بر این باور است که سبیل بلند باعث احترام بیشتر مردم به نیروهایش می شود.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۶. هند کمترین میزان مصرف گوشت به ازای هر نفر را در جهان دارد.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۷. تعداد تلفن های همراه در هند بیشتر از حمام ها در این کشور است.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۸. در استان بنگال غربی هر گاو یک کارت شناسایی دارد که روی آن تصویر خود گاو الصاق شده است.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۹. در هر ساعت در هند یک زن به دلیل جرائم مرتبط با جهیزیه (دوری) کشته می شود.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۰. هفتاد درصد کل ادویه جهان در هند تولید می شود.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۱. سازمان های بین المللی تخمین زده اند که ۳۶ میلیون برده در جهان مدرن وجود دارد که ۱۴ میلیون آنها در هند زندگی می کنند.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۲. یک فرد معمولی در هند باید شش ساعت کار کند تا بتواند هزینه خرید یک ساندویج بیگ مک را به دست بیاورد.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۳. جمعیت هند بیشتر از تعداد ساکنان کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۴. «کماندوهای عشق» نام گروهی از مأموران هندی است که از زوج هایی که از طبقات متفاوت اجتماعی عاشق هم می شوند محافظت می کنند تا کسی به آنها آسیب نزند.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۵. با وجود این که پکن پایتخت چین به آلودگی هوا شهرت دارد؛ اما برخی کارشناسان می گویند که دهلی نو پایتخت هند آلوده ترین هوای جهان را دارد.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۶. یک سوم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در هند زندگی می کنند.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۷. هند کشور مسامحه گری در رابطه با نگهداری از ثبت اختراع به خصوص در صنعت دارو سازی است، به همین دلیل قیمت دارو در هند بالغ بر پنج برابر کمتر از قیمت آن در ایالات متحده آمریکاست.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۸. در هند برای کمک به افراد نابینا روی اسکناس ها را با خط بریل نشانه گذاری کرده اند.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۱۹. هر سال نیم میلیون زن هندی اگر دختر باردار باشند اقدام به سقط جنین می کنند.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۲۰. یک قبیله به نام «ساتیا» در هند با مرگ اعضای قبیله جشن می گیرند و وقتی کودکی به دنیا می آید به نشانه اندوه عزاداری می کنند.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۲۱. پیش بینی می شود که با آغاز سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت هند به ۱.۶ میلیارد نفر برسد که در این صورت پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد بود.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۲۲. زنان خانه دار هندی ۱۱ درصد کل طلای جهان را دارند که این مقدار از ذخایر طلای آمریکا، سوئيس و آلمان بیشتر است.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۲۳. نیومور یک جزیره سنگی و کوچک در خلیج بنگال بود. هند و بنگلادش بر سر مالکیت این جزیره اختلاف داشتند، زیرا بر این باور بودند که جزیره ذخایر نفتی دارد؛ اما طولی نکشید که سطح آب دریا بالا آمد و جزیره را در خود فرو برد و به این ترتیب گرمایش زمین دعوای هند و بنگلادش را حل کرد.

با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

۲۴. جشنواره «کومبه میلا» به پیروان هندو تعلق دارد که در هر دوازده سال چهار بار و در چهار منطقه مختلف هند برگزار می شود. این مناسک هندویی همواره از شهر الله آباد هند آغاز می شود.
با عجایب شگفت انگیز مردم هندوستان آشنا شویم

 

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان


لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان


لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان 

لیست جدیدی از برترین کشورهای جهان که در آن ها کیفیت زندگی در سطح خوبی است منتشر شده است که در زیر مشاهده می کنید. یکی از سوالات مهمی که معمولا ذهن اکثر افراد را به خود جلب می‌کند و در جمع های دوستانه و خانوادگی شدیدا بر روی آن بحث می‌شود، این است که بهترین کشورهای جهان از حیث کیفیت زندگی کدام کشورها هستند؟

 

کدام کشور شرایط بهتری را برای شکوفا شدن استعداد افراد فراهم می‌کند و کدام کشورها توانسته‌اند تعادل مناسبی بین کار و زندگی خانوادگی افراد برایشان برقرار کنند؟ در این گزارش قرار است به این سوالات پاسخ داده شود؛ پس با ما در ادامه همراه باشید.

 

فاکتورهای مهمی که برای اکثریت مردم در تعیین یک زندگی با کیفیت بالا اهمیت دارند، معمولا شامل دسترسی آسان و کم‌هزینه به منابع بهداشتی و پزشکی، امکان بهره بردن از امکانات تحصیلی مناسب و کارآمد، برخورداری از فرصت‌های کافی برای قرار گرفتن در یک شغل مناسب، امنیت کافی برای تمام اعضای خانواده،

 

امکانات تفریحی مناسب و قابل دسترس برای همه‌ی اقشار جامعه، امکان پرداخت هزینه‌های زندگی با مشغول شدن در یک شغل آبرومند و موارد دیگری از این دست هستند.موسسه‌ی تحقیقاتی InterNations که بزرگترین شبکه‌ی ارتباطی برای افرادی محسوب می‌شود که در خارج از کشور زادگاه خود به کار و زندگی مشغول هستند،

 

به تازگی نتایج یک نظرسنجی گسترده را منتشر کرده است تا برترین کشورهای جهان از حیث کیفیت زندگی مشخص شوند. در این نظرسنجی عظیم از ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر از افرادی که در خارج از کشورهای خودشان به کار و زندگی مشغول‌اند، سوالاتی پرسیده شده است. مجموع افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی دارای ۱۷۴ ملیت مختلف بوده‌اند

 

و در ۱۹۱ کشور و منطقه‌ی مختلف به زندگی و کار پرداخته‌اند. در نهایت از این جامعه‌ی آماری مناسب درخواست شده است که به ۴۳ فاکتور مختلف که ممکن است کیفیت زندگی در یک کشور را بالا ببرد، از یک تا هفت، نمره‌ای بدهند؛ این نمره‌دهی‌ها با توجه به کشوری که آنها در حال حاضر در آن زندگی و کار می‌کنند و یا تجربه‌ی زندگی و کار در آن را داشته‌اند، انجام شده است.

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

سپس این نمره که به فاکتورهایی نظیر امکانات تفریحی و گزینه‌های اوقات فراغت، شادی درونی و روحیه‌ی شخصی، امکانات مسافرت و حمل و نقل آسان، امکانات بهداشتی و گزینه‌های در دسترس پزشکی و امنیت و ایمنی داده شده است، به طور متوسط اندازه‌گیری شده تا یک نمره‌ی جامع برای برترین کشورها به دست بیاید.

 

نتیجه هم شده است یک لیست بیست و یک پله‌ای که برترین کشور‌‌ها در تمام جهان از حیث میزان بالا بودن کیفیت زندگی در آن رتبه‌بندی شده‌اند؛ پس اگر شما عزیزان گجت نیوزی هم مثل ما می‌خواهید با این کشورها که بر اساس نظرات این ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر انتخاب شده‌اند، آشنا شوید، لیست زیر را از دست ندهید:

 

۲۱- دانمارک

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

دانمارک از حیث ساعات کاری با ۳۹ ساعت کار در هفته، پایین‌ترین ساعت کاری لازم برای کارمندان در تمام کشورهای داخل این لیست را داشته است، اما به دلیل وجود نداشتن امکانات بسیار عالی برای مراقبت و سرگرمی‌های مخصوص کودکان، نتوانسته است رتبه‌ی بالاتری در لیست برترین کشورهای جهان از حیث کیفیت زندگی داشته باشد.

 

۲۰- مجارستان

 به گزارش پارس ناز این کشور طی سالیان گذشته توانسته رتبه‌ی خود در بین کشورهای برتر جهان را به سرعت ارتقا دهد و این موضوع بیشتر به لطف هزینه‌های پایین تامین زندگی در مجارستان به دست آمده است. البته نبود فرصت‌های شغلی کافی، باعث شده است که رتبه‌ی این کشور در بین گزینه‌های برتر قرار نگیرد.

 

۱۹- فنلاند

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

طبق نتایج به دست آمده در نظرسنجی InterNations، حدود ۷۴ درصد از والدینی که در خارج از کشور زادگاه خود و در فنلاند زندگی می‌کنند، معتقد هستند که گزینه‌های آموزشی در این کشور بسیار کافی و در دسترس همه است. در بحث سلامتی و گزینه‌های مربوط به امکانات بهداشتی و پزشکی نیز فنلاند امتیاز بالایی دریافت کرده است.

 

۱۸- اکوادور

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

قرارگیری کشور اکوادور در این لیست بیشتر به سبب امتیازدهی آن دسته از مهاجرانی است که خود را جهانگرد معرفی کرده‌اند و برای چند ماه در این کشور اقامت داشته‌اند. مشکل زبان و برقراری ارتباط، یکی از محدودیت‌هایی است که برای افرادی که قصد اقامت بیش از چند ماه در اکوادور را داشته باشند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهد کرد.

 

۱۷- لوکزامبورگ

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

تنزل رتبه‌ی این کشور به دلیل این بوده است که هزینه‌های زندگی در لوکزامبورگ طی ماهیان گذشته پیوسته افزایش یافته است و افراد دارای درآمد کمتر، هر ماه برای تامین هزینه‌های خود بیشتر دچار مشکل شده‌اند. هرچند که هنوز هم فاکتورهای بالا بودن کیفیت زندگی نظیر فرصت‌های کاری و شغلی مناسب،

 

امکانات تحصیلی کافی، دسترسی آسان به منابع بهداشتی و پزشکی و زیبایی محیط شهری باعث شده‌اند لوکزامبورگ در این لیست و بالاتر از بسیاری از کشورهای جهان قرار داشته باشد.

 

۱۶- استرالیا

استرالیا در جهان به عنوان یکی از بهترین و مناسب‌ترین مناطق جغرافیایی برای تشکیل خانواده و یک زندگی پر از آسایش شناخته می‌شود. در دسته‌ی امکانات آموزشی و دسترسی به فرصت‌های تحصیلاتی نیز استرالیا مجموعا در مقام دوم بین تمام کشورهای داخل این نظرسنجی قرار می‌گیرد.

 

۱۵- فرانسه

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

کارمندان و افراد شاغل در کشور فرانسه به طور متوسط تنها ۴۱ ساعت از هفته‌ را به کار مشغول هستند و این به معنای اوقات فراغت بیشتر و فرصت بیشتر برای معاشرت با اعضای خانواده و دوستان خواهد بود. امکانات آموزشی پیشرفته و دسترسی به فرصت‌های مناسب در این زمینه، از جمله برتری‌های فرانسه محسوب می‌شود.

 

۱۴- پرتغال

کشور پرتغال همواره در میان رویایی‌ترین و مطلوب‌ترین مقاصد جهان برای مهاجران قرار داشته است و ۹۱ درصد از تمام افرادی که در این کشور زندگی و کار کرده‌اند، از شرایط زندگی خود در آنجا بسیار راضی بوده‌اند؛ این آمار رضایت برای کشور پرتغال بسیار خیره‌کننده است و باعث قرارگیری آنها در چنین رتبه‌ای شده است.

 

۱۳- نیوزلند

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

طبق گفته‌های InterNations، مردم اغلب تصور می‌کنند که کشورهای استرالیا و نیوزلند یک کشور واحد هستند و شرایط مشابهی دارند، اما باید بدانید که وضعیت زندگی در این دو کشور برای خانواده‌های مهاجر کاملا متفاوت از یکدیگر است. به طور مثال جالب است بدانید که از حیث امکانات بهداشتی و پزشکی، بیمه‌های درمانی و توان مالی مردم، نیوزلند امتیازات بالاتری از استرالیا کسب کرده و مقام بهتری نیز در لیست بهترین کشورهای جهان از حیث کیفیت زندگی دارد.

 

۱۲- کانادا

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

محیط زیست بسیار جذاب کانادا از مسافران زیادی استقبال می‌کند و به سبب ساعت‌های کاری مناسب و کوتاه، این کشور همسایه‌ی آمریکا توانسته است امتیازات بالایی کسب کند و یک جهش فوق‌العاده در لیست امسال داشته باشد.

 

۱۱- کره‌ی جنوبی

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

این کشور نیز با رشد خوبی مواجه شده و به سبب فراهم‌ کردن فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای کافی و البته محیط زیست و آب و هوای مطلوب خانواده‌ها، توانسته است تقریبا به جمع ۱۰ کشور برتر جهان در این لیست بپیوندد.

 

۱۰- سوئیس

امکانات بهداشتی و پزشکی، فرصت‌های تحصیلی مناسب و در دسترس همه و البته آسانی روند پیدا کردن شغل جدید، سوئیس را در جمع ده کشور برتر قرار داده است، اما متاسفانه بالا بودن هزینه‌های گذران زندگی در این کشور اروپایی باعث شده است که سوئیس از کسب مقام بهتر ناتوان بماند.

 

۹- آلمان

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

کشور آلمان به دلیل آسان بودن روند یافتن یک شغل مناسب، به عنوان یکی از محبوب‌ترین مقاصد افرادی که قصد مهاجرت دارند، شناخته می‌شود. از حیث کیفیت زندگی و شاخص‌های یک زندگی سالم و استاندارد نیز آلمان یکی از گزینه‌های اول لیست به شمار می‌رود.

 

۸- سنگاپور

این کشور همواره یکی از بهترین مکان‌های روی کره ی زمین برای شروع یک زندگی حرفه‌ای و خانوادگی شناخته می‌شود. اما به سبب بالا رفتن هزینه‌های زندگی و به خصوص افزایش هزینه‌های درمان، سنگاپور که سال گذشته در رتبه‌ی اول لیست بهترین کشورهای جهان از حیث کیفیت زندگی قرار گرفته بود، به رده‌ی هشتم تنزل پیدا کرده است.

 

۷- جمهوری چک

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

هزینه‌های پایین و در دسترس بودن امکانات مناسب برای تحصیل و پرورش کودکان، باعث افزایش محبوبیت این کشور طی سالیان گذشته شده است. ۷۴ درصد از افرادی که تجربه‌ی زندگی در جمهوری چک را داشته‌اند، از این که فرصت‌های تحصیلی و امکانات آموزشی در این کشور به راحتی در دسترس آنها قرار داشته است، راضی بوده‌اند.

 

۶- مالت

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

مالت با قرارگیری در منطقه‌ای که هم دسترسی به قاره‌ی اروپا و هم دسترسی به آفریقا و خاور میانه را فراهم می‌کند، نقش مهمی در تمام طول تاریخ ایفا کرده است. به دلیل فرهنگ غنی و آب و هوا و محیط زیست بسیار جذاب، این جزیره همواره‌ یکی از ایده‌آل‌ترین مناطق برای مهاجرت و شروع یک زندگی جدید بوده است،

 

اما به سبب تنزل رتبه‌ی مالت در دسته‌ی تعادل بین ساعات کاری و ساعات زندگی به رتبه‌ی بیستم در سال ۲۰۱۶، این جزیره نتوانسته است رتبه‌ی سوم خود که سال قبل به آن دست پیدا کرده بود را حفظ کند.

 

۵- کاستاریکا

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

این کشور آمریکایی به سبب آب و هوای گرم، فرهنگ مهمان‌نوازی مردم و پیشرفت‌هایی که در بحث زبان و برقراری ارتباط داشته است، موفق شده که در سال ۲۰۱۶ به جمع ۵ کشور برتر جهان از حیث کیفیت زندگی اضافه شود. هفتاد و نه درصد از تمام ساکنان این کشور که در این نظرسنجی شرکت داشته‌اند، اعلام کرده‌اند که غربت خاصی را در کاستاریکا حس نکرده‌اند و گویا تمام مدت در خانه‌ی خود بوده‌اند.

 

۴- اسپانیا

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

اسپانیا که همواره هوای بسیار لطیف و مناسب آن برای خانواده‌ها و افراد مهاجر جذاب بوده است، سال ۲۰۱۶ نیز به سبب رشد در دسته‌ی امکانات سکونت و نمره‌ی بالایی که مهاجران به سبب آسانی حمل و نقل و سکونت در این کشور به آن اعطا کرده‌اند، موفق شده است که رتبه‌ی چهارم لیست را به خود اختصاص دهد.

 

افرادی که تجربه‌ی زندگی در این کشور اروپایی را داشته‌اند، از رفتار گرم، دوستانه و مودبانه‌ی افراد محلی با خودشان بسیار راضی بوده‌اند و از این حیث اسپانیا به عنوان یکی از برترین نقاط جهان برای شروع یک زندگی جدید شناخته می‌شود.

 

۳- ژاپن

کشور ربات‌ها و دنیای تکنولوژی‌های فضایی، در سال گذشته موفق به کسب رتبه‌ی هفتم شده بود که این رتبه به لطف بهبودهای عظیم در بحث حمل و نقل و نمره‌ی بالای چشم‌بادامی‌ها در این بخش، رتبه‌ی سوم را برایشان به ارمغان آورده است.

 

دو فاکتور مهم در کیفیت زندگی برای مهاجران یعنی امکانات بهداشتی و پزشکی و رفتار مناسب و آرام مردم، ژاپن را به یکی از سه کشور برتر جهان از نظر افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی تبدیل کرده است.

 

۲- اتریش

برای افرادی که به سلامتی و بهداشت خود بسیار اهمیت می‌دهند، کشور اتریش مقصدی رویایی خواهد بود. کسب مقام دوم برای این کشور در حالی رقم خورده است که به سبب برخورداری از آب پاکیزه، هوای مناسب و محیط شهری زیبا و دلنواز، اتریش موفق به کسب برترین مقام از حیث بهداشت عمومی و امکانات پزشکی و سلامتی شده است.

 

هفتاد و دو درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که از حیث امکانات و ساختار حمل و نقل نیز اتریش یکی از برترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.

 

۱- تایوان

لذت زندگی آرام در برترین کشورهای جهان

سرانجام نوبت به معرفی برترین کشور این لیست از حیث برخورداری از بالاترین فاکتورهای کیفیت زندگی می‌رسد. تایوان به سبب رشد فوق‌العاده‌ای که در بحث امکانات بهداشتی و درمانی و البته قدرت خرید و توان مالی بالای مردم داشته، جهشی خیره‌کننده در سال گذشته داشته و به رتبه‌ی اول این لیست رسیده است.

 

جالب است بدانید که خانم‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی باور دارند که تایوان بهترین کشور کره‌ی زمین برای یک زندگی باکیفیت برای آنها بوده است و این موضوع برای مردان، در رتبه‌ی دوم در میان تمام کشورهای دیگر قرار داشته است.گفتنی است که تعداد افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی به میزان ۱۴ هزا و ۳۰۰ نفر از ملیت‌های

 

مختلف و با سابقه‌ی زندگی و کار در کشورهای مختلف جهان بوده‌ است و بنابراین می‌توانید به نتایج آن با قطعیت بیشتری نگاه داشته باشید. نظر شما عزیزان گجت نیوزی در این باره چیست؟ آیا تا به حال به کشورهای خارجی سفر کرده‌اید؟ در صورت تجربه‌ی سفر، کار و زندگی در کشورهای مختلف جهان، به نظرتان کدام کشور بالاترین رتبه از نظر کیفیت زندگی را دریافت می‌کند؟

 

 

آداب و رسوم مردم گیلان در هنگام خشکسالی


آداب و رسوم مردم گیلان در هنگام خشکسالی


آداب و رسوم مردم گیلان در هنگام خشکسالی

آداب و رسوم مردم گیلان در هنگام خشکسالی

آداب و رسوم مردم گیلان در هنگام خشکسالی 

مردم استان گیلان هنگام کم شدن باران و خشکسالی رسم و رسومات بسیار جالبی برای باران خواهی دارند که در این مطلب بدان پرداخته ایم. یکی دیگر از مراسم و آداب باران خواهی ، مدجویی از سنگ هایی است که به باور مردم سبب بارندگی می شود .به گواهی اسناد تاریخی ، در گیلان نیز تمنای باران از سنگ متداول بوده و تا سال های اخیر در مناطق کوهستانی گیلان ، بویژه منطقه ی رودبار زیتون و تالش وجود داشته است.

 

در گورستان امام زادگان، ابوالحسن و ابوالفضل ، پسران امام موسی کاظم (ع) در روستای فیلده رودبار زیتون ، سنگی تراشیده به شکل بز بوده است.مانند این سنگ در هیرو آباد خلخال نیز دیده شده است .از شرح باران خواهی سلطان جلال الدین ، چنین بر می اید که مغولان به هنگام خشک سالی با سنگی که آن را یَدَه می نامیدند ،

 

به صحرا بیرون می شوند و مراسمی به جای می آوردند و باران را خواستار می گشتند از جمله ناگزیر به رسم مغولان با سنگ ، در صحرای ولاشگرد باران خواستند ، بر می آید که در آن هنگام ،باران خواهی با سنگ باران ، از آداب ایرانیان نبود و این رسم را مغولان نهادند ، شاید هم یده نوعی سحر وجادو بود که در هر فصل با آن برف وباران وسرما ایجاد می کردند .

 

در گذشته بعضی طایفه ها ، بخصوص ترکان و مغولان چند قطعه سنگ مخصوص را در آب می نهادند ومی شستند وبرف وسرمای شدید پدیدار می شد این عمل را جدا میشی وبه آن سنگ جده یا یده می گفتند .زمانی که تیمورلنگ تبریز را گشود و به دیدار شهر اردبیل رفت ، «سنگ باران »را از دیدنی های شهرنام برد.

 

این سنگ در بیرون شهر اردبیل قرار داشته است .بنابه اظهار مردم این شهر ، اگر سنگ باران را در فصل باران ، پاییز تا اواخر بهار ، از بیرون به شهر اردبیل می آوردند ودر میدان مرکزی شهر قرار می دادند باران آغاز واگر آن را از شهر خارج وبه جای خود باز می گرداندند باران قطع می شد .در روستای ملاسرای کوچصفهان ، مزاری هست به نام آب دهنده ،در گذشته در مواقع خشک سالی برای باران خواهی به سنگی که در این مزار بود متوسل می شوند.

 

 به گزارش پارس ناز در رشت به هنگام خشکسالی یکی از سنگ های دستاس را به ریسمانی می بستند ، به چاه می افکندند وتا بارندگی کافی ، آن را خارج نمی کردند ، چرا که سنگ دستاس از نظر فرهنگی در نزد عامه ی مردم مقدس است وباور دارند که حضرت فاطمه زهرا سلام ا… علیه آن را متبرک کرده است .

 

 

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن


حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن


حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن 

مردم کشور ایسلند برای خود قوانین و رفتارهای اجتماعی بسیار جالبی دارند که در جهان هم مشهور است. علاوه بر آن سرزمین ایسلند همیشه دارای زیبایی مثال زدنی در جهان بوده است و همه این ها باعث مشهور شدن ایسلند شده اند. ایسلند شمالی‌ ترین کشور اروپا و هجدهمین جزیره بزرگ جهان و دومین جزیره بزرگ اروپاست. 

 

این کشور شامل یک جزیره بزرگ و ۳۰ جزیره کوچک در اقیانوس اطلس شمالی است که کمی پایین‌ تر از مدار قطب شمال قرار گرفته‌ اند.جمعیت ایسلند حدود ۳۲۰ هزار نفر بوده و  زبان رسمی آن زبان ایسلندی است. این کشور تا قرن بیستم از فقیرترین کشورهای جهان بود اما در سال‌ های پس از جنگ جهانی دوم با صنعتی کردن ماهی گیری خود و دریافت کمک از طرح مارشال به رفاه دست یافت و توانست در دهه ۱۹۹۰ به یکی از مرفه‌ ترین کشورهای جهان تبدیل شود.

 

 به گزارش پارس ناز ایسلند دارای آب و هوای سرد و قطبی است، اما جریان‌ های آب گرم گلف استریم در کرانه‌ های جنوبی آن، سبب افزایش نسبی دما و جلوگیری از یخبندان‌ های گسترده در زمستان می‌ شوند.با همه این توضیحات خوب است اشاره کنیم که نکات عجیب و جالبی در مورد این کشور گفته می شود که بخشی از آن ها را می توانید در ادامه این مطلب مطالعه کنید.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

هات داگ یکی از مرسوم ترین و محبوب ترین غذاهای این کشور محسوب می شود که در همه جا از پمپ بنزین ها گرفته تا کنار جاده و داخل رستوران ها فروخته و عرضه می شوند.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

با بررسی مدارک یافت شده از سال ۱۹۸۸ میلادی، مردم ایسلند به وجود جن و پری اعتقاد دارند. بر اساس نوشته های باقی مانده از آن زمان، جن های آتلانتیک در اندازه های مختلف از چند سانتی متر تا سه متر قد دارند. گاهی پیش می آید که در خانه های چندطبقه ساکن می شوند. اگر شما آن ها را به حال خود رها کنید، به دنبال پیدا کردن کسب و کار خودشان خواهند رفت.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

تقریبا تمامی برق کشور ایسلند از طریق انرژی هیدروالکتریک و منابع طبیعی آب گرم تامین می شود.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

تا سال ۱۹۸۴ میلادی، داشتن سگ خانگی در پایتخت این کشور ممنوع بود تا اینکه این قانون به تدریج فسخ شد.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

کودکان در هوای بسیار سرد در زمستان در بیرون از کافه و رستوران درون کالسکه رها می شوند تا بخوابند.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

در بیشتر مناطق ایسلند، مردم این کشور نام فامیلی ندارند. فامیلی آن ها را نام پدرانشان به همراه پسوند -دختر یا -پسر تشکیل می دهد.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

مصرف آبجو تا سال ۱۹۸۹ میلادی در کشور ایسلند ممنوع بود.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

تعداد استخرهای کشور ایسلند به نسبت جمعیت آن بسیار زیاد است. به طوری که می توان گفت بالاترین نرخ استخر (به نسبت جمعیت) در دنیا را دارد.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

آب و هوای این کشور به آن اندازه که دیگران تصور می کنند سرد نیست. میانگین دما در ایسلند در فصل زمستان، ۲ درجه سانتی گراد است.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

شهر رکیاویک، پایتخت ایسلند، شمالی ترین شهر خودمختار در جهان محسوب می شود.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

تعداد نویسنده های کشور ایسلند بسیار بیشتر از دیگر کشورهای جهان است.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

Hákarl یا کوسه گندیده، یکی از غذاهای ملی ایسلند است که طرفداران زیادی هم دارد.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

در ایسلند پشه وجود ندارد.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

این کشور هیچ گونه ارتش دایمی و پایداری ندارد.

حقایق عجیب و جالب درباره کشور ایسلند و مردم آن

بر اساس گزارش «شادترین کشورهای دنیا»، ایسلند در مقام سوم شادترین کشور دنیا قرار دارد.

 

 

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه


نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه


نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه 

کشور روسیه در شمال اروپا و آسیا به عنوان بزرگترین کشور جهان دارای عجایب بسیاری است که دانستن آن ها می تواند برای ما بسیار جالب باشد. روسیه یکی از کشورهای ابر قدرت دنیاست و پهناورترین سرزمین جهان به شمار می رود. روس ها همواره نقشی اساسی در مناسبات جهانی ایفا کرده اند و از قدرت سیاسی و نظامی زیادی برخوردار هستند.

 

این کشور در چند وقت گذشته در موارد زیادی خبرساز شده و تیترهای اصلی نشریات را به خودش اختصاص داده است. درگیری های سوریه، حوادث اوکراین و نزاع با غرب بر سر مسئله کریمه، از جمله مواردی هستند که روس ها در آن نقش داشته اند.با وجود آن که بیشتر این گونه اخبار پیرامون سرزمین یخی شنیده می شود،

 

اما موارد و نکات جالب نیز درباره روسیه وجود دارد. افراد زیادی با سیاست آن آشنا هستند، اما کمتر در مورد فرهنگ و ملیت این کشور صحبت به میان می آید. ما در این مقاله قصد داریم ۲۹ مورد از مسائلی که درباره روسیه نمی دانید را برای شما بیان کنیم. تا پایان مطلب همراه باشید.

 

از هر چهار مرد روس، یک نفر قبل از ۵۵ سالگی می میرد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

متوسط عمر مردان در روسیه ۶۴ سال است. روس ها جزء ۵۰ کشوری هستند که میزان عمر متوسط شان تا این حد پایین است. در کشور آمریکا، تنها ۱۰ درصد از مردها قبل از ۵۵ سالگی جانشان را از دست می دهند. این آمار در بریتانیا ۷ درصد برآورد می شود. یکی از علل اصلی مرگ های زودرس در روسیه، استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی است. آن ها در طول هفته، بیش از دو لیتر نوشیدنی الکلی مصرف می کنند.

 

لغتی برای واژه «سرگرمی» در روسیه وجود ندارد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

کلمه «веселье» در روسی به معنای لذت بردن و یا نشاط است. تفاوت عمده ای که با «سرگرمی» وجود دارد، این است که به عنوان مثال، شما می توانید هنگام کار کردن تفریح و سرگرمی داشته باشید، اما نمی توانید لذت ببرید.

 

در مورد کلمه «حریم خصوصی» نیز همین طور است

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

نزدیک ترین واژه به این مفهوم، لغت «конфиденциальность» است که «محرمانه» معنا می شود. کلمه «уединение» نیز معنای «تنها ماندن» را می رساند.

 

شما می توانید در این کشور همبرگر «McShrimp» پیدا کنید

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

به علت آن که غذاهای دریایی در روسیه محبوب هستند، همبرگر میگو توسط مک دونالد عرضه می گردد.

 

برخی خرس ها در این کشور به نفت سفید و گازوئیل باقی مانده از کانتینرها جذب می شوند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

یک عکاس مشاهده کرده است که خرس های مناطق شرقی روسیه، به سمت این نوع سوخت کشیده می شوند.

 

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی، منطقه ای وجود داشت که مشارکت ۱۴۶ درصدی را به نام خود ثبت کرده بود

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

برخی به رویدادهایی که در آن موقع رخ داده است انتقاد دارند و این آمار را دلیلی برای ادعای خود می دانند. پوتین در سال ۲۰۱۲ توانست ۶۴ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

 

برخی ثروتمندان در شهر مسکو، گاهی اوقات با آمبولانس رانندگی می کنند تا از شر ترافیک خلاص شوند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

کسانی که این توانایی را دارند، آمبولانس خریداری نموده و در ساعت شلوغی از آن استفاده می کنند.

 

در اتحاد جماهیر شوروی، توزیع آلبوم های «Beatles» ممنوع شده بود. به همین دلیل، برخی دانشجویان پزشکی آهنگ های این گروه را بر روی دیسک های «X-Ray» قرار می دادند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

در آن زمان، واردات بیشتر کالاهای غربی ممنوع شده بود. بنابراین مردم کارهای خلاقانه ای برای در اختیار داشتن آن ها انجام می دادند.

 

اخیرا برخی رستوران های روسی، به جای استفاده از واژه «borscht» برای سوپ مخصوص این کشور، کلمه «beet root soup» به معنای سوپ چغندر را به کار می برند. کلمه ای که قبلا به کار می رفته، لغتی اوکراینی است

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

این کار مشابه با حرکت آمریکایی هاست. مردم آمریکا زمانی به جای گفتن کلمه «french fries» از واژه «freedom fries» استفاده می کردند.

 

روس ها قبل از آغاز سفر خود، چند ثانیه سکوت می کنند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

آن ها قبل از راه افتادن، عبارت «Присядем на дорожку» به معنای «برای سفر آرام بنشینیم» را به کار می برند. روس ها چند ثانیه قبل از سفر مکث کرده و برای رویدادهای پیش رو دعا می خوانند.

 

آن ها به علت خرافات از سوت زدن در خانه پرهیز می کنند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

“اگر این کار را انجام دهید، تمام ثروت شما از پنجره بیرون می رود.”

 

اگر چه بیشتر جمعیت روسیه مسیحی هستند، اما سال نو از اهمیت بسیار بیشتری در این کشور برخوردار است

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

در کشور روسیه، هدایا به جای باز شدن در کریسمس، نیمه شب سال نوی میلادی رونمایی می شوند. آن ها روز هفتم ژانویه کریسمس را جشن می گیرند، زیرا از تقویم «ژولیوس سزار» (سال ۴۶ میلادی در روم تنظیم شده است) استفاده می کنند.

 

روس ها دو بار کریسمس را جشن می گیرند. آن ها جشن «سال نوی قدیمی» را نیز برگزار می کنند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

«سال نوی قدیمی» در تقویم ژولیوس سزار دیده می شود. با وجود آن که روسیه از تقویم جهانی استفاده می کند، اما آن ها باز هم این رویداد را جشن می گیرند. جشن اصلی سال نو بیشتر با میهمانی ها برگزار می شود و جشن قدیمی بیشتر به موضوعات فرهنگی و خانوادگی اختصاص دارد.

 

روس ها هنگامی که چیزی را در خانه جا می گذارند، به هیچ عنوان باز نمی گردند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

مردم روسیه در چنین شرایطی، هیچ گاه به منزلشان باز نمی گردند و از فرد دیگری درخواست می کنند که آن را برایشان بیاورد.

 

در این کشور به ازای هر ۱۰۰۰ مرد، ۱۱۵۹ زن وجود دارد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

در روستاها این آمار بیشتر هم می شود و به ۱۱۸۳ زن برای هر ۱۰۰۰ مرد می رسد.

 

آن ها برای شکلک های خود چشم نمی گذارند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

روس ها به جای آن که از شکلک های « 🙂 » استفاده کنند، از چشم ها صرف نظر کرده و آن ها را به صورت « ) » یا « ))))) » به کار می برند.

 

در سرزمین یخی غذای مشهوری به نام «holodets» وجود دارد که در آن گوشت درون ژلاتین نمک اندود سرو می شود

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

زبان گاو، کوفته گوشت سیبری و نان سرخ شده در روغن، از دیگر خوراکی های مورد علاقه روس ها به شمار می روند.

 

در روسیه برای مفاهیم «سالم تر شوید» و «چاق تر شوید» از یک واژه استفاده می شود

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

کلمه «поправиться» هر دوی این معانی و مفهوم ها را پوشش می دهد.

 

۷۵ درصد سرزمین های روسیه در قاره آسیا قرار دارند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

نکته جالب اینجاست که تنها ۲۲ درصد از جمعیت کشور در این مناطق زندگی می کنند. بیشتر ساکنین در اروپای غربی اقامت دارند.

 

روسیه ۲۰ درصد کل جنگل های جهان را در اختیار دارد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

همچنین عمیق ترین دریاچه جهان نیز در این کشور قرار دارد (دریاچه بایکال.)

 

آن ها فرش های خود را به دیوار آویزان می کنند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

در گذشته دیوارها به قدری نازک بوده که شما می توانستید تمامی صداها از خانه همسایه را بشنوید. بنابراین مردم برای جلوگیری از این موضوع، به دیوار فرش آویزان می کردند. فرهنگ سرزمین های قفقاز و ازبکستان نیز در این مسئله بی تاثیر نبوده است. این سنت همچنان وجود دارد.

 

سامانه متروی مسکو بسیار زیباست و چهارمین ایستگاه عمیق جهان در این شهر قرار دارد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

 به گزارش پارس ناز هنگامی که سامانه مترو در سال ۱۹۳۰ ساخته شد، روس ها برای جنگ احتمالی دیگری آماده می شدند. بنابراین از ایستگاه ها به عنوان پناهگاه هنگام حملات هوایی نیز استفاده می گشت. «Park Pobedy» چهارمین ایستگاه عمیق جهان است که ۸۴ متر زیر زمین قرار گرفته.

 

روس ها برای به پایان بردن جملات خود، به فعل و فاعل نیاز ندارند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

به عنوان مثال، «سگ» و «راه می رفت» هر دو جملات کاملی هستند.

 

آن ها برای سرگرمی قارچ ها را می چینند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

برخی ها توت ها را نیز به همین منظور می چینند، اما قارچ ها بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند.

 

روس ها پن کیک را همراه با خاویار و خامه ترش میل می کنند

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

نسخه پن کیک مخصوص روس ها «blin» نامیده می شود. علی رغم آن که نسل جوان آن ها را با شیره و شکر می خورند، اما روش سنتی همانیست که در بالا به آن اشاره نمودیم. برخی ها از تخم مرغ، شوید و سالمون دودی هم استفاده می کنند.

 

رومن آبراموویچ میلیارد روس، در قایق شخصی خود لیزر نصب کرده است

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

این وسیله به عنوان سامانه حفاظتی علیه خبرنگاران استفاده می شود. لیزرها به محیط اطراف فرستاده می شوند و در صورت نیاز، به دوربین ها می تابند تا عکس گرفته شده از بین برود.

 

پوتین یک بار یکی از عوامل تلویزیون را از چنگ ببر سیبری نجات داد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

رئیس جمهور روسیه از این گونه کارها زیاد انجام می دهد.

 

در این کشور کمدی به نام «Superputin» وجود دارد

نکات خواندنی و جالب درمورد کشور و مردم روسیه

شما می توانید با جستجو در اینترنت به آن دسترسی پیدا کنید.