گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه


گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه


گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه 

بسیاری از شهرهای جهان هستند که از نظر بهای اجاره خانه ها بسیار گران هستند،هر کسی نمی تواند در این شهرها به اجاره نشینی بپردازد. در جهان امروزی، مرزها دیگر اهمیت چندانی ندارند و همه از موضوعی به نام «دهکده جهانی» سخن می گویند. در حال حاضر، مردم آزادانه می توانند به شهر های مختلف سفر نموده و در آن جا به زندگی خود ادامه دهند.

 

در همین رابطه، میزان سرمایه و موقعیت شغلی ما می تواند تعیین کننده باشد. زندگی در برخی کشورها به قدری گران است که نمی توان حتی به آن ها فکر نمود. هر کسی با توجه به موقعیت خود، باید درباره سرزمین های مختلف تحقیق کند و سپس اقدام نماید. یکی از مهمترین مخارج و نگرانی ها در این زمینه، اجاره بهای ملک و مسکن است.

 

ما در این مقاله قصد داریم ۱۹ شهر جهان که دارای بیشترین اجاره خانه هستند را به شما معرفی کنیم. اگر قصد دارید به هر یک از این سرزمین ها سفر کنید و مدتی را در آن جا بمانید، باید با دقت بیشتری شرایط مالی را بسنجید. تا پایان مطلب همراه باشید تا با آن ها آشنا گردید.

 

۱۹- ملبورن، استرالیا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۱ دلار (۸ هزار تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۸۸۰٫۴۶ دلار (۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۳۶,۴۳۳٫۰۷ دلار (۱۳۸ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۶۷۰٫۶۳ دلار (۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۶۹,۱۲۹٫۲۵ دلار (۲۶۳ میلیون تومان)

 

۱۸- پاریس، فرانسه

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۱۹ دلار (۸۳۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۱۶٫۷۹ دلار (۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۳۷,۹۶۳٫۰۵ دلار (۱۴۴ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۷۳۹٫۵۵ دلار (۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۱,۹۸۱٫۱۳ دلار (۲۷۳ میلیون تومان)

 

۱۷- آمستردام، هلند

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۲۶ دلار (۸۵۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۴۶٫۳۳ دلار (۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۳۹,۱۵۸٫۴۳ دلار (۱۴۹ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۷۹۵٫۶۰ دلار (۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۴,۳۰۰٫۷۲ دلار (۲۸۲ میلیون تومان)

 

۱۶- ونکوِر، کانادا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۲۶ دلار (۸۶۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۶۸٫۶۱ دلار (۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۰,۰۸۰٫۴۰ دلار (۱۵۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۸۳۷٫۸۷ دلار (۷ میلیون تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۶,۰۴۹٫۸۸ دلار (۲۸۹ میلیون تومان)

 

۱۵- توکیو، ژاپن

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۳۳ دلار (۸۸۵۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۷۸٫۲۹ دلار (۳,۷۱۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۰,۴۸۱٫۱۰ دلار (۱۵۴ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۸۵۶٫۲۵ دلار (۷ میلیون تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۶,۸۱۰٫۳۱ دلار (۲۹۲ میلیون تومان)

 

۱۴- کپنهاگ، دانمارک

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۳۶ دلار (۹۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۸۷٫۹۸ دلار (۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۰,۸۸۱٫۹۶ دلار (۱۵۵ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۸۷۴٫۶۳ دلار (۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۷,۵۷۰٫۸۹ دلار (۲۹۵ میلیون تومان)

 

۱۳- شیکاگو، آمریکا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۴۸ دلار (۹۵۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۰۴۲٫۲۲ دلار (۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۳,۱۲۶٫۴۵ دلار (۱۶۴ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۹۷۷٫۵۵ دلار (۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۸۱,۸۲۹٫۶۳ دلار (۳۱۱ میلیون تومان)

 

۱۲- میامی، آمریکا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۸۳ دلار (۱۰۷۵۴ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۱۸۸ دلار (۴,۵۱۴,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۹,۱۵۸٫۴۹ دلار (۱۸۷ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۲۵۴٫۱۵ دلار (۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۳,۲۷۵٫۱۵ دلار (۳۵۴ میلیون تومان)

 

۱۱- لندن، بریتانیا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۸۶ دلار (۱۱۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۱۹۶٫۷۲ دلار (۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۹,۵۱۹٫۲۶ دلار (۱۸۸ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۲۷۰٫۶۹ دلار (۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۳,۹۵۹٫۵۹ دلار (۳۵۷ میلیون تومان)

 

۱۰- لس آنجلس، آمریکا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۸۶ دلار (۱۱۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۱۹۸٫۶۵ دلار (۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۹,۵۹۹٫۴۳ دلار (۱۸۸ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۲۷۴٫۳۷ دلار (۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۴,۱۱۱٫۷۳ دلار (۳۵۸ میلیون تومان)

 

۹- زوریخ، سوییس

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۹۱ دلار (۱۱۰۵۸ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۲۱۹٫۹۶ دلار (۴,۶۳۶,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۰,۴۱۸٫۱۶ دلار (۱۹۲ میلیون دلار)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۳۱۴٫۸۳ دلار (۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۵,۷۸۴٫۷۴ دلار (۳۶۴ میلیون تومان)

 

۸- سیدنی، استرالیا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۹۲ دلار (۱۱۰۹۶ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۲۲۵٫۲۹ دلار (۴,۶۵۶,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۰,۷۰۱٫۵۶ دلار (۱۹۳ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۳۲۴٫۹۱ دلار (۸,۸۳۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۶,۲۰۳٫۰۳ دلار (۳۶۶ میلیون تومان)

 

۷- ژنو، سوییس

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۰۸ دلار (۱۱۷۰۴ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۲۹۱٫۱۵ دلار (۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۳,۴۲۷٫۰۷ دلار (۲۰۳ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۴۴۹٫۸۸ دلار (۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۰۱,۳۷۴٫۵۰ دلار (۳۸۵ میلیون تومان)

 

۶- واشنگتن، آمریکا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۳۲ دلار (۱۲۶۱۶ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۳۹۱٫۴۱ دلار (۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۷,۵۷۵٫۳۹ دلار (۲۱۹ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۶۴۰٫۱۰ دلار (۱۰ میلیون تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۰۹,۲۴۵٫۵۶ دلار (۴۱۵ میلیون تومان)

 

۵- سنگاپور، سنگاپور

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۳۳ دلار (۱۲۶۵۴ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۳۹۶٫۷۳ دلار (۵,۳۰۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۷,۷۹۵,۷۹ دلار (۲۲۰ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۶۵۰٫۲۱ دلار (۱۰,۰۷۰,۷۹۸ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۰۹,۶۶۳٫۸۵ دلار (۴۱۷ میلیون تومان)

 

۴- دبی، امارات متحده عربی

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۵۱ دلار (۱۳۳۳۸ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۴۷۶٫۶۴ دلار (۵,۶۱۱,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۶۱,۱۰۲٫۴۷ دلار (۲۳۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۸۰۱٫۸۳ دلار (۱۰,۶۴۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۱۵,۹۳۸٫۰۴ دلار (۴۴۱ میلیون تومان)

 

۳- هنگ کنگ، هنگ کنگ

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۸۲ دلار (۱۴۵۱۶ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۶۰۴٫۹۸ دلار (۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۶۶,۴۱۳٫۱۲ دلار (۲۵۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۳,۰۴۵٫۳۵ دلار (۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۲۶,۰۱۴٫۵۵ دلار (۴۷۹ میلیون تومان)

 

۲- نیویورک، آمریکا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۴٫۷۳ دلار (۱۸۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۹۸۷٫۱۰ دلار (۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۸۲,۲۲۴٫۸۳ دلار (۳۱۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۳,۷۷۰٫۳۹ دلار (۱۴,۳۲۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۵۶,۰۱۶٫۲۱ دلار (۵۹۳ میلیون تومان)

 

۱- سان فرانسیسکو، آمریکا

گران ترین شهرهای دنیا از نظر بهای اجاره خانه

اجاره به ازای هر متر مربع: ۴٫۹۴ دلار (۱۸۷۷۲ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۲,۰۷۳٫۳۱ دلار (۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۸۵,۷۹۱٫۹۹ دلار (۳۲۶ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۳,۹۳۳٫۹۶ دلار (۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۶۲,۷۸۴٫۶۹ دلار (۶۱۹ میلیون تومان)

 

 

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید


گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید


گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید 

در منطقه شمال شهر تهران گران ترین خانه ها وجود دارند که رتبه اول را صاحبقرانیه با اختلاف بسیار نسبت به بقیه از آن خود کرده است.داده های دریافتی از آگهی ها و معاملات انجام شده در ۱۷ هزار دفتر مشاور املاک شهر تهران نشان می‌دهد واحدهای مسکونی محله‌های صاحبقرانیه با شاخص قیمت ۶ میلیارد و ۷۵ میلیون، الهیه با ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و نیاوران با ۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رکورد گرانترین خانه ها در ۹ ماهه ابتدای سال جاری را به خود اختصاص دادند.

 

ثبت آگهی و نیز قراردادهای انجام شده توسط ۱۷ هزار دفتر مشاور املاک نشان می دهد از بین ۱۰۰ فایل در هر  پارامتر، گرانترین و بزرگترین خانه ها در بازه زمانی ۹ ماهه ابتدای سال جاری مربوط به محله صاحبقرانیه با میانه  قیمت ۶ میلیارد و ۷۵ میلیون تومانو شاخص متراژ ۲۵۰ متر مربع برای هر واحد مسکونی بوده و پس از این محله الهیه با اختلاف نسبتا زیاد دارای میانه قیمت ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان و شاخص متراژ ۲۰۱ متر مربع قرار گرفته است.

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

محله های فرمانیه با میانه قیمت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و شاخص ۱۸۹ متر مربع، اقدسیه با ۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و دارای ۱۸۵ متر، محمودیه با ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون  با متراژ ۱۵۳ و آجودانیه با ۲ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان دارای شاخص ۱۷۵ متر مربع در رتبه های بعدی از نظر قیمت قرار داشتند.

 

قیمتهای به دست آمده از سامانه معاملات آلونک بر اساس روش “میانه” محاسبه شده که قابل استنادتر از شاخص “میانگین” است و هم اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکایی از این روش استفاده می شود؛ یعنی قیمت کل نیمی از ملکهای این محله ها بالاتر از این قیمت و نیمی از ملکها پایین تر از این قیمت است. اما بازار خانه های لوکس شمال تهران با توجه به مازاد عرضه کساد است.

 

در حال حاضر ۲۵۰ هزار خانه خالی در شهر و ۴۰۰ هزار واحد خالی در استان تهران وجود دارد که عرضه در بخش خانه های لوکس را با کندی مواجه کرده است.کارشناسان علت این مساله را عدم ارزیابی از ظرفیت تولید برای خانه های لوکس عنوان می کنند و معتقدند بخش عمده ای از خانه های خالی شهر تهران در نیمه شمالی شهر قرار دارد.

 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در سال ۱۳۸۵ گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد خانه‌های خالی به یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد رسیده، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون واحد اضافه شده است. ممکن است واحدهای بیشتری به مجموعه موجود مسکن کشور اضافه شده باشد ولی فقط در بخش خانه‌های خالی یک میلیون واحد افزایش یافته است.

 

یک میلیون واحد مسکونی خالی یعنی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی در ایران. عباس آخوندی، جلوگیری از رشد سوداگری در بخش مسکن را از اقدامات دوره خود عنوان کرد و به ایسنا گفت: اگر آن سیاست‌های تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر و حجم عظیم مسکن لوکس در تهران سیاست‌هایی اصولی بود قاعدتا باید قیمت مسکن پایین می‌آمد، اما شاهد تورم‌های بالای ۵۰ درصد در بخش مسکن بودیم.

 

بنابراین اشتباهات بسیار بزرگی رخ داده است. هرکسی که در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است.

 

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه‌های صادر شده در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است. این تعداد برای اسکان جعیتی بیش از ۲.۵ میلیون نفر کفایت می‌کند. این بدین مفهوم است که اگر جمعیت تهران را فقط در شب در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده امکان اسکان بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت تهران را در برداشت.

 

بخش اعظم این پروانه‌ها برای واحدهایی است که عمدتا با هدف سوداگری در مناطق یک، ۲، ۲۲ و ۵ با هدف فروش تراکم انجام شده که خواستند پول مدیریت شهری را تامین کنند. اگر این طور پیش می‌رفتیم، ظرف ۱۰سال یک تهران به اندازه‌ی تهران ساخته شده بود.

 

آیا این روند قابل تداوم بود؟ این حجم از سوداگری محصول سوء استفاده سوداگران از امکان شهرفروشی که شهرداری فراهم آورده بود و هم‌چنین دسترسی به تسهیلات بانکی از طریق ارتباط بود. قطعا بخش قابل توجهی از منابع تسهیلات معوقه بانکها در همین ساختمانهای خالی است که صرفا برای سوداگری و استفاده از سودهای بادآورده در بازار تولید شده‌اند.

 

از این رو است که من معتقدم اصلی ترین ضرورت، ساماندهی سکونت‌گاه‌ها در ایران، بازخوانی زندگی مدرن و حاکمیت قانون در ایران است. وقتی این روند را نگاه کنیم می‌بینیم تنها اتفاقی که در این روند رخ می‌دهد این است که تهران غیر قابل سکونت شود. در واقع تهران فقط جولانگاه سوداگران ملک باشد.

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

گران ترین خانه های تهران را در این مکان ها ببینید

 

 

بیشترین حجم معامله خرید مسکن در مناطق تهران


بیشترین حجم معامله خرید مسکن در مناطق تهران


بیشترین حجم معامله خرید مسکن در مناطق تهران

بیشترین حجم معامله خرید مسکن در مناطق تهران

بیشترین حجم معامله خرید مسکن در مناطق تهران 

نگاهی داریم به بازار کنونی خرید ملک و مسکن در استان تهران که با وجود رکورد در بازار مسکن ایران اما همچنان پررونق ترین منطقه در کشور است. گزارش‌های رسمی از روند معاملات بازار مسکن طی یک ماه نخست فصل زمستان سال جاری نشان می‌دهد: معادل ۱/ ۷۳ درصد از مجموع ۱۶ هزار و ۷۰۰ معامله انجام شده در دی ماه مربوط به ۱۰ منطقه و ۹/ ۲۶ درصد باقی‌مانده مربوط به ۱۲ منطقه دیگر است.

 

از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، ۱۰ منطقه شامل ۵،۴،۲،۱۴،۸،۱۰،۱۵،۷،۱۳و یک دارای بیشترین سهم از معاملات یک ماه نخست زمستان بوده‌اند.براساس گزارش بانک مرکزی منطقه ۵ با سهم ۱۶ درصد، منطقه ۴ با سهم ۲/ ۱۱ درصد، منطقه ۲ با سهم ۹/ ۹ درصد، منطقه ۱۴ با سهم ۸/ ۶ درصد و منطقه ۸ با سهم ۵/ ۶ درصد پنج منطقه پرمعامله شهر تهران هستند.

 

پس از این مناطق ۱۰،۱۵،۷،۱۳ و یک به ترتیب بیشترین سهم از بازار معاملات خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.به گزارش دنیای اقتصاد ،طوری که در منطقه ۱۰ معادل ۳/ ۵ درصد، منطقه ۱۵ معادل ۸/ ۴ درصد، منطقه ۷ معادل ۵/ ۴ درصد، منطقه ۱۳ معادل ۴/ ۱ و منطقه یک معادل ۴ درصد معاملات خرید و فروش در یک ماه مورد بررسی انجام شده‌است.

 

بررسی‌های بانک مرکزی از عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در دی‌ماه سال جاری در مقایسه با دی ماه سال گذشته معادل ۲/ ۳ درصد افزایش داشته است.براساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه سال جاری معادل ۱۶ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی معامله شده اما در دی‌ ماه سال گذشته تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده معادل ۱۶ هزار و ۲۲۵ واحد بوده‌است.

 

 

جدول قیمت روز خودروهای داخلی ایرانی


جدول قیمت روز خودروهای داخلی ایرانی


جدول قیمت روز خودروهای داخلی ایرانی

خودرو

قیمت کارخانه‌ای

قیمت بازار

تیبا

۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

پراید SE۱۱۱

۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۲۱ میلیون تومان

پراید ۱۳۱

۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان

۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

پژو ۴۰۵

۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سمند EF۷

۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

پژو پارس سال

۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان

۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان

۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶

۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان

۳۸ میلیون تومان

رانا

۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان

۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

دنا

۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ام وی ام S۱۱۰

۳۱ میلیون تومان

۳۱ میلیون تومان

ام‌وی‌ام ۵۵۰

۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۵۵ میلیون تومان

جک

۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۵۵ میلیون تومان

جک اتومات

۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۶۴ میلیون تومان

پارس تندر

۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۴۱ میلیون تومان

تندر ۹۰ اتومات

۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان

۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تندر ۹۰

۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

آیا با بازاریابی شبکه ای می توان پولدار شد؟


آیا با بازاریابی شبکه ای می توان پولدار شد؟


آیا با بازاریابی شبکه ای می توان پولدار شد؟

آیا با بازاریابی شبکه ای می توان پولدار شد؟

آیا با بازاریابی شبکه ای می توان پولدار شد؟ 

نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای موج بسیار بزرگی در کشور ایران و میان جوانان به راه انداخت که با برنامه ریزی و طرح پلان می توانستند یک ساله یا دو ساله خودرو بنز خریداری کنند. 

 

ثروتمند شدن، داشتن یک سبک زندگی خاص که حاصل از گردآوری ثروت باشد، درواقع رؤیای هرکسی است. برخی سعی می‌کنند به‌تنهایی این ثروت را جمع کنند، مثلاً با داشتن یک شغل خوب، سرمایه‌گذاری در املاک و بازارهای مالی یا پرداختن به کسب‌وکار شخصی خودشان

 

برخی دیگر سعی می‌کنند این ثروت موردنظر خودشان را به‌طور جمعی گردآوری کنند، مثلاً از طریق سازمان‌های دارای حق امتیاز و یا روش‌های بازاریابی شبکه‌ای یا چند سطحیدرحالی‌که روش دوم برای جمع‌آوری سرمایه سریع‌تر و با ریسک کمتری انجام می‌پذیرد، اما برای هر شخصی مقدور نیست

 

ملحق شدن به یک سازمان دارای حق امتیاز اغلب نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل‌توجهی است و هزینه‌های ثابت ماهیانه‌ای را نیاز دارد که از عهده هر شخصی برنمی‌آید.ملحق شدن به سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای هم نیازمند تسلط بر روش‌های برقراری روابط جهت جذب و حفظ افراد مناسب هست

 

که افراد بسیار معدودی از این قدرت برخوردار هستند. همچنین تخصیص دادن زمان جهت آموزش و نظارت بر اعضاء و افراد زیرمجموعه خودشان و نیز ساخت و مدیریت یک کسب‌وکار هست.به همین دلیل است که افراد بسیار اندکی در شبکه‌های بازاریابی شبکه‌ای یا چند سطحی به ثروت‌های قابل‌توجه دست پیدا می‌کنند، و این در حالی است که اکثر افراد واردشده در این سیستم‌های کسب‌وکار درنهایت به‌جای مالک یک کسب‌وکار فقط و فقط یک مشتری ساده هستند و بس!!!

 

برای نمونه قصد ندارم به موارد و نمونه‌های داخلی که در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند اشاره‌کنم، اما نمونه‌ای از خارج از کشور را نام می‌برم که شما به‌عنوان خواننده این مطلب می‌توانید از طریق مقایسه تا حدود زیادی به نتیجه مناسب دست پیدا کنید.

 

هربال لایف یکی از این برندها است که در خارج از کشور ما به این سیستم‌ها جهت فروش بیشتر محصولات خودش روی آورده است. طبق بررسی‌های انجام‌شده تنها چیزی در حدود ۲% از افراد واردشده به سیستم طراحی و معرفی‌شده توسط این برند با داشتن یک عضو یا بیشتر در زیرمجموعه خودشان به ثروتی در حدود ۵۰ هزار دلار دست‌یافته‌اند

 

(نکته مهم اینکه ۵۰ هزار دلار درآمد باید با وضعیت زندگی و درآمدی یک فرد عادی در آن کشور خاص مقایسه شود، نه با زندگی و کار فردی در داخل کشور خودمان).آیا به نظر شما این مبلغ قابل‌مقایسه با یک سرمایه‌گذاری عادی در چنین کشورهایی هست؟ کشورهایی که در آن‌ها مثلاً حداقل حقوق یک فرد بی تخصص در حدود ساعتی ۱۵ دلار تعیین می‌شود.

 

البته قضاوت در رابطه با این موضوع ساده نیست و آن را به عهده فرد تصمیم‌گیرنده یا افراد دارای تخصص در حوزه مالی واگذار می‌کنیم. فقط خلاصه‌ای از معیارهای مالی کلیدی از این برند را در اینجا می‌آوریم:درآمدها ۴٫۵ میلیارد دلار، حاشیه سود عملیاتی ۹٫۷۴%، رشد فصلی درآمدها -۶٫۳%، پیش‌بینی قیمت به درآمدها ۱۰٫۰۲

 

چیزی که قضاوت در مورد آن در اینجا سخت نیست، این است که تنها افرادی در این سیستم‌ها موفق می‌شوند که تعهد بسیار زیادی نسبت به این مدل کسب‌وکار داشته باشند و وقت زیادی را برای آن صرف کنند. بر اساس آمار می‌توان گفت به‌طور میانگین می‌توان گفت که عموماً از ۳ سطح بالا یا اول در این سیستم‌ها

 

تنها ۶۴% پس از گذشت ۱۰ سال همچنان در این کسب‌وکارها فعالیت داشته‌اند و ۲۶% از آن‌ها نیز در حدود ۵ سال یا کمتر عضویت و فعالیت خودشان را حفظ کرده‌اند. به عبارتی تنها افرادی فرصت کسب ثروت در این سیستم‌های کسب‌وکار رادارند که به‌عنوان یک کارآفرین و با دیدی این‌چنین به آن واردشده و به آن متعهد باشند.

 

 

کدام قشر بیشترین متقاضی برای کار را دارد؟


کدام قشر بیشترین متقاضی برای کار را دارد؟


کدام قشر بیشترین متقاضی برای کار را دارد؟

کدام قشر بیشترین متقاضی برای کار را دارد؟

کدام قشر بیشترین متقاضی برای کار را دارد؟ 

بیشترین جمعیتی که در ایران بیکار است و دنبال یافتن شغل می گردند فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند که این امر برای ایران یک هشدار است. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار می‌گوید: عدم تناسب میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار موجب شده تا بیکاری در دانش آموختگان افزایش یابد و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشترین متقاضیان کار به شمار آیند.

 

محمد اکبرنیا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان در برنامه ششم پیش‌بینی شده که بر اساس آن کارفرمایانی که از طریق معرفی دفاتر کاریابی نیروهای جوان جویای کار و فارغ التحصیل را جذب کنند مشمول تخفیفات بیمه‌ای قرار گرفته و از دو سال معافیت بیمه‌ای برخوردار می‌شوند.

 

وی روند رو به رشد ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه عدم انطباق بین نظام آموزشی و نیاز بازار کار عامل موثری در بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان به شمار می‌رود به نحوی که هم اکنون نیروهای فارغ التحصیل و دانش‌ آموخته بیشترین متقاضیان جویای کار در سطح کشور را تشکیل می‌دهند.

 

 به گزارش پارس ناز اکبرنیا در ادامه از افزایش ۲۰ درصدی تعداد مراجعه کنندگان به کاریابی‌ها خبرداد و گفت: افزایش تعداد مراجعات موجب آشنایی تدریجی کارجویان با موسسات کاریابی و هدایت شغلی بهتر آنها می‌شود چرا که مراکز کاریابی به دلیل آشنایی با اطلاعات تخصصی بازار کار می‌توانند در انتخاب رشته‌ دانشگاهی و ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان سهم بسزایی داشته باشند.

 

به گفته مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساس کار موسسات کاریابی، شناخت دقیق از بازار کار و مشاوره شغلی است ولی شکل مشاوره‌های شغلی باید تغییر کند و این امر تنها از طریق ارتباط موثر با کارفرما و به روز شدن مستمر امکان پذیر خواهد بود.

 

اکبرنیا با بیان اینکه کاریابی‌ها باید از حالت سنتی خارج و به روز شوند، تصریح کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی و پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی، کاریابی‌ها باید خود را توانمند کرده و به سمت به روز شدن حرکت کنند تا عملکرد موفق‌تری در بازار کار داشته باشند.

 

وی گفت: سهم فعلی دفاتر کاریابی از بازار اشتغال ۲۵ درصد است که با توجه به نقش تاثیرگذار کاریابی‌ها این سهم باید افزایش یابد.

 

 

خط فقر در ایران و درآمد دو میلیون تومانی


خط فقر در ایران و درآمد دو میلیون تومانی


خط فقر در ایران و درآمد دو میلیون تومانی

خط فقر در ایران و درآمد دو میلیون تومانی

خط فقر در ایران و درآمد دو میلیون تومانی 

اگر هم اکنون کسی درآمد کمتر از دومیلیون تومان در ماه داشته باشد،زیر خط فقر قرار دارد و با این حساب بیشتر مردم ایران زیر خط فقر هستند. عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره میزان خط فقر در کشور توضیحاتی ارائه داد.احمد امیرآبادی در کنگره سراسری اقتصاد مقاومتی، تحقق‌بخش اقتصاد اسلامی با تأکید بر این‌که ظرفیت‌های موجود اقتصاد کشور

 

باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود، اظهار داشت: در حال حاضر و در وضع رکودی که داریم و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند ، بانک‌ها باید با حمایت‌های خود از بخش تولید، این ظرفیت عظیم در اقتصاد مقاومتی را به حرکت درآورند.

 

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس با اشاره به این‌که در حال حاضر خط فقر در کشور دو میلیون تومان است، افزود: ما در مجلس شورای اسلامی به‌طورجدی به دنبال آن هستیم که بتوانیم شرایطی برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان فراهم کنیم تا حداقل به دو میلیون تومان برسد.

 

وی افزود: در سال‌های اخیر مشکلات و مسائلی در نظام بانکی کشور اعم از اختلاس‌ها تا پرداخت‌های نجومی و غیره صورت گرفت که تا حدودی اعتماد مردم به بانک‌ها را خدشه‌دار کرد و شاید یکی از دلایل افزایش معوقات بانکی نیز همین مسئله بوده باشد

 

وی همچنین با اشاره به برخورد بانک‌ها با معوقات خرد و کلان افزود: همین برخوردها نیز بر کاهش کارآمدی بانک‌ها اضافه‌شده و مشکلات متعددی در حوزه اقتصادی پدید آورده که باید در جای خود نسبت به حل آن‌ها اقدام کرد.امیرآبادی در ادامه بابیان اینکه عمده مالیات کشور از محل تولید تأمین می‌شود، افزود: به دلیل فرارهای مالیاتی بسیاری

 

از ظرفیت‌های مالی کشور تأمین نمی‌شود، ضمن آن‌که ما در بحث گمرک نیز به خاطر برخی قوانین و مشکلات در حوزه اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم که مانع از تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.وی افزود: آنچه مورد انتظار است این‌که مقررات گمرکی ما باید ثبات لازم را داشته باشد تا بتوانمدیریت اقتصادی در آن‌ها را محقق کرد و از برخی تخلفات جلوگیری به عمل آورد.

 

 

فروشگاه های اینترنتی در ایران و پرداخت مالیات


فروشگاه های اینترنتی در ایران و پرداخت مالیات


فروشگاه های اینترنتی در ایران و پرداخت مالیات

فروشگاه های اینترنتی در ایران و پرداخت مالیات

فروشگاه های اینترنتی در ایران و پرداخت مالیات 

فروشگاه های اینترنتی در ایران مشمول پرداخت مالیات شدند و باید از ای به بعد وجهی را برای دولت کنار بگذارند. مدیریت کسب و کارهای آنلاین در دستور کار دولت قرار گرفته است. مالیات به سراغ کسب و کارهای اینترنتی هم رفت. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه ‌های مجازی به شرکت‌ های شناسنامه‌ دار خصوصی این حوزه داد و اعلام کرد: تجارت الکترونیک هم باید مالیات بپردازد.

 

رمضانعلی صادق زاده، سرپرست مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب ‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.صادق زاده هم چنین با اشاره به گسترش کسب ‌و کار های نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت ‌های مختلف سعی می ‌کند

 

از کسب‌ و کار های نوین و شرکت‌ های دانش ‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.او اضافه کرد: از دیگر روش‌ هایی که برای حمایت از کسب ‌و کار ها در فضای مجازی صورت می ‌گیرد تخصیص درگاه ‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آن هاست که اجازه می ‌دهد تا بتواند پرداخت ‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.

 

مالیات کسب ‌و کار های اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و طبق سیاست‌ های حمایت از تولید داخلی و کسب‌ و کارهای نوین دستگاه ‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند

 

و خرید های خود را نیز از این سامانه ‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می ‌شود به گسترش شرکت‌ های دانش ‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.صادق ‌زاده در ادامه با اشاره به این ‌که همه درآمد ها از جمله درآمد های تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، عنوان کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌ های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب ‌و کارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.

 

واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی
صادق زاده هم چنین در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، گفت: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب ‌سایت‌ ها به آن ها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می ‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود

 

که قاعدتا روش امنی نیست و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه ‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌ که طرح‌ هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد،

 

تصریح کرد: هر چند اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌ های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌ هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

 

 

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری


برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری


برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری 

برندهای چینی که طبق اصول خودشان کار می کنند و دوران ساخت وسایل کپی شده تمام جهان در چین را به پایان رسانیده اند. اگر هنوز تصور می کنید که شرکت های حوزه تکنولوژی چین تنها در حال گسترش ابتکاراتی هستند که توسط سایرین صورت گرفته و به تقلید بسنده می کنند، کاملا در اشتباه هستید. بخش تکنولوژی چین امروزه سرشار از شرکت های تحول

 

آفرین متعددی است که نه تنها در حال رقابت که در حال جهش برای ساخت محصولات بهتر و استفاده از تکنولوژی برای حل مشکلات مهم هستند. من در ماه آوریل، یک هفته را در پکن سپری کردم و در این مدت از شرکت های چینی دیدن کردم؛ پس از صحبت با مدیران و سرمایه گذاران آنها به نتایج جالبی رسیدم؛ مختصری از خروجی این ملاقات ها و بررسی شرکت ها در ادامه آمده است.

 

بایدو (Baidu)

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

بایدو که به آن «گوگل چین» هم گفته می شود، محبوب ترین موتور سرچ در این کشور است که آن را به یک غول تبلیغاتی تبدیل کرده است. با این حال، بایدو نقشه، خبر، فضای ابری، تلویزیون اینترنتی و محدوده بزرگی از محصولات حوزه جستجو را ارائه می دهد. این شرکت علاوه بر خدمات اصلی اینترنت،

 

شاخه هایی در زمینه پرداخت اینترنتی با کیف پول و تحویل غذای آن در ۷۰ شهر چین به نام «وای مای» راه اندازی کرده است. حتی ممکن است آینده بایدو مانند گوگل با هوش مصنوعی گره بخورد. این شرکت در حال حاضر در آزمایشگاهش در دره سیلیکون روی ماشین های خودران (بدون راننده) کار می کند؛ تا پایان سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰ مهندس در این آزمایش مشغول به کار خواهند شد.

 

علی بابا (Alibaba)

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

شاید «علی بابا» شناخته شده ترین شرکت تکنولوژی چینی باشد، در واقع این شرکت بزرگ ترین شرکت تجارت الکترونیک جهان است. یاهو ۱۵ درصد از سهام علی بابا را در اختیار دارد که بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. جری یانگ، موسس یاهو در سال ۲۰۰۵ بود که یک میلیارد دلار صرف خرید سهام علی بابا کرد.

 

این مبلغ در آن زمان معادل ۴۰ درصد از سهام این شرکت بود. با گذشت زمان و با تغییراتی که در ثروت علی بابا به وجود آمد، آنها در سال های اخیر توانستند بخشی از سهام شان را از یاهو بازپس بگیرند.امروزه علی بابا یک شرکت عظیم در تجارت الکترونیک است. اگرچه چین با فاصله از ایالات متحده دومین نرخ تولید ناخالص داخلی را دارد

 

اما بزرگ ترین بازار تجارت الکترونیک جهان از آن این کشور است زیرا چین مانند اروپا و آمریکا، سیستم خرده فروشی ندارد و علی بابا راه اندازی پلت فرم های C2C، B2C و B2B این خدمت را ارائه داده است.

 

در میان این پلت فرم ها C2C که چیزی شبیه به (eBay) است و با نام «تائوبائو» (Taobao) شناخته می شود، شهرت بیشتری دارد. البته سیستم پرداخت آنلاین «علی پِی» (Alipay) با نام «تی مال» (Tmall) که مربوط به پلت فرم B2C است و همچنین فضای ابری B2B با نام «علیون» (Aliyun) نیز شناخته شده هستند.

 

تنسنت (Tencent)

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

تنسنت که با نام «فیس بوک چین» نیز شناخته می شود، مدتی طولانی به دلیل سرویس سریع گیرنده پیامش (QQ.com) با بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر شناخته می شد. با این حال پس از QQ به مرور WeChat به بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهانی پس از فیس بوک تبدیل شد و رشد بسیار سریعی را در پیش گرفت. وی چت از زمان آغاز به کار خود

 

در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ رشد بسیار زیادی را تجربه کرد و به رکورد ۲۰۰ میلیون کاربر رسید. در حال حاضر نیز تعداد کاربران این شبکه اجتماعی به ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است. تصور کنید! وی چت ترکیبی از واتس آپ، فیس بوک، اپل پی، گوگل نیوز و اسلک است و کارایی همه آنها را دارد.

 

در زمانی که شبکه های اجتماعی در حال تقسیم وظایف و کارکردها بین نرم افزارهای مختلف خود بودند، وی چت در حال رشد و ارتقای استراتژی هایش بود. زمانی که مردم را در پکن دیدم و از آنها می خواستم که فالوئشان کنم، همه بدون استثنا می پرسیدند که آیا من در وی چت حضور دارم یا خیر. وی چت محلی است

 

که بسیاری از مردم چین بخش عمده ای از زمان حضور خود در دنیای دیجیتال را در آن می گذرانند. تقریبا تمام دیگر عرضه کننده های فناوری که با آنها صحبت کردم، آماده بودند تا با وی چت در زمینه ایجاد فید خبری، به اشتراک گذاشتن عکس و سرویس پرداخت همکاری کنند.

 

جی دی (JD.com)

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

اگر بایدو و تنسنت را گوگل و فیس بوک چینی در نظر بگیریم، «جی دی» نیز آمازون چینی خواهد بود اما در واقع جی دی در بسیاری از مناطق از آمازون پیش افتاده است. در یک دهه گذشته، جی دی تخمین زد که تعداد زیادی از خریداران چینی به دلیل محرک های قیمتی تمایل به خرید کالایی پیدا می کنند و سپس به دلیل کیفیت و نام تجاری مصرف خود را ادامه می دهند،

 

گذشت زمان این نظریه را اثبات کرد و همین اتفاق افتاد. چین به تولید محصولات تقلبی معروف شده اما جی دی به طور جدی کالاها را از مشهورترین و معتبرترین برندهای سراسر جهان به چین آورد.در همین زمان مسئولان جی دی دریافتند که ۷۰ درصد از مشتری های شان نسبت به حمل و نقل کالاها شکایت دارند، بنابراین سرویس حمل و نقل مستقل خود را به راه انداختند، موضوعی که باعث جذب سرمایه گذاران به سوی این شرکت شد.

 

امروزه جی دی به ۶۰۰ میلیون مشتری در چین کالا می رساند که در آینده نزدیک انتقال کالا در سراسر این کشور را بر عهده خواهد گرفت. علاوه بر این، آنها در تلاشند تا کالاها را به مناطق روستایی نیز برسانند. مسئولان جی دی سعی می کنند اطلاعات خود را افزایش دهند تا موجودی انبارهای شان کم شود و در عین حال بیشترین ارسال ممکن را داشته باشند. علاوه بر این، درصدد هستند تا با ابداع مدل های اطلاعاتی جذاب، مشتری های بیشتری به دست بیاورند.

 

دیدی (Didi)

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

«دیدی» مانند رقیب آمریکایی اش «اوبر» طی سال های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. دیدی، محبوب ترین سرویس هم سفری آنلاین در چین است و روزانه به ۱۰ میلیون نفر خدمات ارائه می دهد. (این عدد برای اوبر دو میلیون نفر در سراسر جهان است.) این شرکت که در سال ۲۰۱۲ بنیان گذاشته شد، در حال حاضر بیش از پنج هزار کارمند دارد

 

و ارزش آن به ۱۶ میلیارد دلار می رسد. در اوائل ماه می سال جاری اپل یک میلیارد دلار در این شرکت سرمایه گذاری کرد.دیدی امروزه به برنامه ای برای هدایت راننده های بیشتر رفته است. آنها با سایر رانندگان تاکسی مستقل نیز کار می کنند. از دیگر تصمیمات آنها ره اندازی یک سیستم هدایت و راهبری تحت عنوان «دیدی باس» ویژه اتوبوس هاست. آنها همکاری نزدیکی نیز با مشتریان شرکت برای رزرو و هدایت برنامه های رانندگان تجاری دارند.

 

دیدی سرویس دیگری نیز دارد و آن این است که به مشتری اش اجازه می دهد خودرویی را پیش از خرید، براند (با اجاره خودرو به قیمت مناسبش). ترافیک از مشکلات بسیار بزرگ در شهرهای چین است، دیدی برای حل این مشکل نیز از ماشین های آموزش دیده و اطلاعات فراوان استفاده می کند. مدیران دیدی معتقدند این سرویس بیشتر از سرویس های

 

دیگر مورد استفاده قرار گرفته است و با ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی جدید در ماه و صرفه جویی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی در سوخت، آثار فوق العاده ای بر سایر بخش ها نیز دارد.دیدی در شرایطی که ۸۷ درصد از سهم بازار را در اختیار گرفته، تنها ۱٫۵ درصد از جمعیت چین را تحت پوشش دارد، بنابراین پتانسیل بسیار بالایی برای رشد این شرکت پیش بینی می شود.

 

هواوی

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

هواوی به عنوان یکی از تامین کننده های اصلی سخت افزارهای ارتباطی نه تنها در چین که در کل آسیا، جایگاه بسیار ویژه ای برای خود دست و پا کرده و به یکی از اصلی ترین پایه های بازار تلفن همراه تبدیل شده است. همان طور که اخیرا «کریس داکت» در یکی از مقاله های خود نوشته است، سهم بازار گوشی های هوشمند

 

هواوی از لحاظ تعداد در خارج از چین نیز در حال افزایش است اما این شرکت می خواهد قایق خود را در آب های دیگر نیز به همان خوبی پهنه چین براند. آنها هم اکنون در حال کار کردن بر روی یک پهنای باند باریک در استرالیا هستند که قرار است تا سال ۲۰۱۷ به سنگاپور نیز برسد.

 

علاوه بر این می توان به همکاری میان هواوی و گوگل برای آوردن «Daydream» به اندروید اشاره کرد و در نهایت باید گوشی هوشمند جدید هواوی به نام Honor SX (با برند بودجه) را نیز در نظر داشت. در جهانی که هر کس می خواهد نرم افزار و خدمات رساننده خود را داشته باشد، هواوی به عنوان یک سخت افزار پیشرو، در هر دو زمینه توانسته توجه مشتریان را به خود جلب کند.

 

شیائومی (Xiaomi)

برندهای اصیل چینی و پایان کپی برداری

در بخش سازندگان سخت افزار، بزرگ ترین رقیب هواوی تنها اپل و سامسونگ نیستند بلکه اصلی ترین رقیبش همسایه چینی اش «شیائومی» است. این شرکت در سال ۲۰۱۰ برای جایگزینی سازنده اندروید iOS آغاز به کار کرد اما به سرعت تصمیم گرفت که گوشی های مورد نظر خود را تولید کند و به این منظور «هوگوبارا» از مدیران سابق گوگل را به استخدام خود درآورد.

 

از آن پس، شیائومی جامعه بزرگی از مشتریان گوشی های هوشمند خود را با ۱۷۰ میلیون جمعیت به راه انداخت. این شرکت در حال تولید یک محصول با نام تجاری بسیار وسیع تر است که تقریبا ترکیبی از براون و اپل است.شیائومی علاوه بر گوشی، محصولاتی نظیر صفحه های نمایش تلویزیون، هدفون های «های – فای» و هدفون های معمولی، ست آپ باکس تلویزیون اندروید و هاوربرد تولید می کند.