تست هوش المپیادی و سخت عدد انتخاب نشده


تست هوش المپیادی و سخت عدد انتخاب نشده


تست هوش المپیادی و سخت عدد انتخاب نشده

تست هوش المپیادی و سخت عدد انتخاب نشده

تست هوش المپیادی و سخت عدد انتخاب نشده 

اگر به دنبال تست هوش و معماهای سخت هستید همینجا باید دنبال آن بگردید چون ما بازی با اعداد بسیار سختی را برای شما قرار داده ایم. دو دوست از بین تعدادی عدد، هر کدام چهار عدد متمایز را انتخاب می کنند.

 

علی و امیر هر کدام چهار عدد متمایز از بین اعداد ۴٬۵٬۷٬۸٬۱۲٬۱۳٬۱۴٬۲۳٬۲۴ را انتخاب کرده است، به طوری که همه‌ی اعداد علی متفاوت از اعداد امیر هستند. مجموع اعداد انتخابی علی سه برابر مجموع اعداد انتخابی امیر است. عدد انتخاب نشده کدام است؟

 

الف) ۴

ب) ۷

ج) ۱۳

د) ۱۴

هـ)۲۳

 

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

 

پاسخ معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

 

گزینه‌ی (د) درست است.

 

مجموع اعدادی که آن‌ها دارند باید بر ۴ بخش‌پذیر باشد: x+3x=4x

 

چون باقی‌مانده‌ی مجموع اعداد بر ۴ برابر ۲ است باید عددی حذف شود که باقی‌مانده‌اش بر ۴ برابر ۲ باشد و تنها عدد با این ویژگی ۱۴ است.

 

 

تست هوش عدد مکعب مجهول


تست هوش عدد مکعب مجهول


تست هوش عدد مکعب مجهول

تست هوش عدد مکعب مجهول

تست هوش عدد مکعب مجهول 

در این تست هوش شما باید عدد یکی از مکعب هایی که مجهول است را با توجه به رابطه بین اعداد دیگر مکعب ها حدس بزنید که به نظر می رسد کار سختی باشد. تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.به شکل بالا نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

تست هوش عدد مکعب مجهول

معمای تصویری با جواب 

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش: برچسب مجهول روی مکعب

۳

عدد هر یک از برچسب ها، حاصل جمع برچسب های بالا و سمت راست آن برچسب است.

 

 

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید


تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید


تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید 

اگر علاقه دارید تا هوش خود را محک بزنید می توانید تست هوش زیر را انجام دهید و تعداد نقاط سیاه و سفید موجود در عکس ها را حدس بزنید. تعدادی مربع داریم که بر روی هر کدام تعدادی نقاط سیاه و سفید وجود دارد. با توجه به منطق شکل، بجای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید

تست هوش جالب

 

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

پاسخ تست هوش: مجموع ویژه نقاط

گزینه ۴

در هر سطر، نقاط سیاه از هم کم می شوند و نقاط سفید از هم

 

 

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید


در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید


در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید 

پیدا کردن تفاوت ها بین تصاویر یکی از جالب ترین تست هوش های جهان است که به خصوص برای کودکان و نوجوانان مهیج می باشد. 

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید

تست هوش تصویری با جواب

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید

تست هوش تفاوت ها را بیابید

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید:

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید

تفاوت ها را بیابید

در این تست هوش تفاوت عکس ها را پیدا کنید

تست هوش جدید تصویری

 

 

معمای دشوار مکان عقربه های ساعت با جواب


معمای دشوار مکان عقربه های ساعت با جواب


معمای دشوار مکان عقربه های ساعت با جواب

معمای دشوار مکان عقربه های ساعت با جواب

معمای دشوار مکان عقربه های ساعت با جواب 

برای این که ذهن و هوش خود را امتحان کنید می توانید به معمای زیر جواب دهید. پاسخ معما را می توانید در پایین همین مطلب ببینید.تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم.در شکل بالا چهار ساعت می بینیم. آیا می توانید بگویید عقربه ساعت شمار در ساعت چهارم، روی چه عددی قرار خواهد داشت؟

معمای دشوار مکان عقربه های ساعت با جواب

معما و تست هوش

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

۴٫۵

حاصلضرب عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در هریک از ساعت ها، برابر ۳۶ می شود.

 

منبع:ihoosh.ir

 

 

تست هوش سخت گونی های شکر همراه جواب


تست هوش سخت گونی های شکر همراه جواب


تست هوش سخت گونی های شکر همراه جواب

تست هوش سخت گونی های شکر همراه جواب

تست هوش سخت گونی های شکر همراه جواب 

تست هوشی برای شما داریم که از نوع المپیادی است و برای حل نمودن آن باید هوش بالایی داشته باشید. بهتر است ذهن خود را محک بزنید. پنج گونی شکر به وزن‌های ۲، ۳، ۴ و ۶ و یک گونی خالی داده‌ شده‌اند. می‌خواهیم همه‌ی شکرها را در یک گونی بریزیم. هر بار می‌توانیم یک عمل «ادغام» انجام دهیم.

 

هر ادغام یعنی انتخاب دو عدد از گونی‌های شکر، مثلاً با وزن‌های α و b، و یک گونی خالی، و ریختن کامل شکرهای دو گونی در گونی خالی. فرض کنید که هزینه‌ی انجام این ادغام برابر a+b باشد. کم‌ترین هزینه‌های کل انجام این کار چه قدر است

 

 الف) ۱۹     ب) ۴۳     ج) ۴۶     د) ۵۱     هـ) ۶۰

 

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ معما :

گزینه (ب) درست است.

 

اگر سه گونی به اوزان a،b و c چنان باشند که a≤b≤c‎ ٬ آن‌گاه با توجه به ادغام‌های گوناگون به یکی از هزینه‌های a+2b+2c ، ۲a+b+2c و یا ۲a+2b+c خواهیم رسید که در بین آن هزینه‌ها ۲a+2b+c کم‌ترین مقدار ممکن را دارد. بنابراین بهتر آن است که در ابتدا گونی‌های سبک‌تر را باهم ادغام کرده و حاصل را با بعدی و به همین ترتیب تا آخر پیش رویم:

 

(۲+۳) + (۴+۴) + (۵+۶) + (۸+۱۱) = ۴۳

 

منبع:riyazikadeh.rozblog.com

 

 

تست هوش جالب حاضرین در سالن


تست هوش جالب حاضرین در سالن


تست هوش جالب حاضرین در سالن

تست هوش جالب حاضرین در سالن

تست هوش جالب حاضرین در سالن 

معما و تست هوش درباره حدس زدن تعداد افرادی که روی صندلی ها نشسته اند. می توانید ذهن خود را در این معمای جالب حسابی محک بزنید. در یک سالن تعدادی صندلی داریم که در هر ردیف چند نفر نشسته اند

 

یک سالن با ۱۰۳ ردیف صندلی داریم که در هر ۵ ردیف متوالی آن در مجموع ۲۰۰ نفر نشسته‌اند. در این سالن حداقل و حداکثر چند نفر نشسته‌اند؟

 

الف) ۴۲۰۰/۴۰۰۰

ب) ۴۲۰۰/۴۱۲۰

ج) ۴۱۲۰/۴۰۰۰

د) ۴۱۲۰/۴۱۲۰

هـ) چنین حالتی ممکن نیست.

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ معمای همه حضّار در سالن

گزینه (۱) درست است.

 

حداکثر تعداد نفرات برای موقعی است که در هر یک از ردیف‌های ۱۶،۱۱،۶،۱،…،۹۶ و ۱۰۱ دقیقا ۲۰۰ نفر و در هر یک از سایر ردیف‌ها ۰ نفر نشسته باشند که در این حالت تعداد نفرات ۲۱×۲۰۰ یعنی ۴۲۰۰ خواهد شد. حداقل تعداد نفرات نیز برای موقعی است که در هر یک از ردیف‌های ۱۵،۱۰،۵،… و ۱۰۰ دقیقا ۲۰۰۰ نفر ودر هر یک از سایر ردیف‌ها ۰ نفر نشسته باشند که دراین حالت تعداد نفرات ۲۰×۲۰۰ یعنی ۴۰۰۰ خواهد شد.

 

منبع:ihoosh.ir